Laureaci

 • 2012 Konkurs XLV
  • Marta Bech (II nagroda)
   Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
   Stable feature selection methods
   opiekun naukowy: dr Adam Zagdański
  • Paweł Zwoleński (II nagroda)
   Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląśkiego
   Asymptotyka rozwiązań równań transportu opisujących dwufazowy model cyklu komórkowego
   opiekun naukowy: prof. dr hab. Ryszard Rudnicki
  • Rafał Baranowski (III nagroda)
   Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
   ** Teoria Hunta dla zespolonych półgrup miar
   opiekun naukowy: prof. dr hab. Paweł Głowacki;
   ** ``Rzadka analiza składowych głównych''
   opiekun naukowy dr hab. inż. Małgorzata Bogdan.
  • Paulina Pabiańska (III nagroda)
   Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
   Zastosowanie teorii gier w analizie zjawiska szarej strefy gospodarki
   opiekun naukowy: prof. dr hab. Aleksandra Orpel
  • Łukasz Skowronek (III nagroda)
   Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
   Defaultable bond pricing models extending Merton and Longstaff-Schwartz approach
   opiekun naukowy: prof. dr hab. Piotr Kobak
  • Hubert Szymanowski (III nagroda)
   Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
   Testy zgodności dla nieprecyzyjnych danych
   opiekun naukowy: prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski
 • 2011 Konkurs XLV
  • Tomasz Tkocz (I nagroda)
   Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
   Miara Gaussowska jednokładnych obrazów zbiorów wypukłych rotacyjnie niezmienniczych w Cn
  • Jakub Chorowski (II nagroda)
   Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
   Rozkłady trafi enia hiperbolicznego ruchu Browna
  • Agata Sakowicz (II nagroda)
   Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
   Konstrukcje pewnych harnessów kwadratowych
  • Paulina Szymańska (II nagroda)
   Wydział Matematyki i Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
   Modelowanie procesu samoregulacji genu
  • Łukasz Płócieniczak (III nagroda)
   Wydział Podstawowych o Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
   Mathematical Models of Corneal Topography
  • Bartlomiejowi Ząberowi (III nagroda)
   Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagielońskiego
   Waiting times distribution in call blending models
  • Damian Brzyski (wyróżnienie)
   Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagielońskiego
   Wykorzystanie teorii łańcuchów Markowa w modelowaniu wyników drużyn piłkarskich polskiej ekstraklasy
  • Wojciech Cygan (wyróżnienie)
   Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
   Asymptotic of the Green function for subordinated random walk
  • Jadwiga Józefczyk (wyróżnienie)
   Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
   Testowanie symetrii
  • Adam Kurpisz (wyróżnienie)
   Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
   Optymalna strategia zatrzymania dla problemu propagacji informacji
 • 2010 Konkurs XLIV
  • Marek Adamczyk (I nagroda)
   Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
   Analiza algorytmu zachłannego dla problemu skojarzeń stochastycznych
  • Karol Szczypkowski (I nagroda)
   Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
   Time dependent gradient perturbations of transition densities of stable processes
  • Krzysztof Drożdżewicz (II nagroda)
   Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
   Charakteryzacje miar probabilistycznych za pomocą komutatorów
  • Bartosz Kołodziejek (II nagroda)
   Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
   Rozklad Wisharta na stożku Lorentza
  • Natalia Soja (II nagroda)
   Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika
   Twierdzenia graniczne dla geometrycznych miar empirycznych generowanych przez mozaiki Gilberta
  • Grzegorz Serafin (III nagroda)
   Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
   Wybrane zagadnienia z teorii potencjału na przestrzeniach hiperbolicznych
  • Kamil Szpojankowski (III nagroda)
   Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
   Wolne kwadratowe harnessy
  • Marzena Wojciechowicz (wyróżnienie)
   Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
   Problemy wielokrotnego testowania
 • 2009 Konkurs XLIII
  • Marcin Małogrosz (I nagroda)
   Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
   Nierówności splotu infimum i ich zastosowania
  • Krzysztof Choromański (II nagroda)
   Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
   Analiza ewolucji grafów losowych ze złożona struktura wierzchołków na przykładzie modelu Complex Preferential Attachment Scheme
  • Sebastian Orzeł (II nagroda)
   Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
   Analiza ułamkowego modelu Blacka & Scholesa
  • Marek Śmieja (III nagroda)
   Wydział Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Jagiellonskiego
   Zastosowanie metody Monte Carlo w wycenie opcji finansowych
  • Kamil Tabiś (III nagroda)
   Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
   Ekstrema średniej całkowej stacjonarnych procesów gaussowskich
  • Karolina Jasiak (wyróżnienie)
   Wydział Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Jagiellonskiego
   Analiza matematycznego modelu mikrourządzeń elektromechanicznych
  • Maja Ewa Jamiołkowska (wyróżnienie)
   Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
   Proces bi–Pascala: definicja i własności
 • 2008 Konkurs XLII
  • Kamil Kosiński (I nagroda)
   Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Vrije Universiteit Amsterdam, Faculty of Sciences
   Uogólnienia twierdzeń granicznych dla produktów sum zmiennych losowych.
  • Kamil Kaleta (II nagroda)
   Politechnika Wrocławska. Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Matematyki i Informatyki
   Teoria potencjału alfa-stabilnego ruchu Levy'ego na fraktalach
  • Paweł Stano (II nagroda)
   Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Matematyki oraz Vrije Universiteit Amsterdam, Faculty of Sciences
   Statistical tests for Markov Chains and Hidden Markov Models.
  • Konrad Kolesko (III nagroda)
   Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Matematyczny
   Zachowania asymptotyczne miar Poissona dla afinicznych grup przekształceń drzewa jednorodnego.
  • Maciej Kawecki (III nagroda)
   Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Matematyki i Informatyki
   Identyfikacja składowych okresowych w wielowymiarowych szeregach czasowych.
  • Dorota Stankiewicz (Wyróżnienie)
   Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Zakład Statystyki Matematycznej Instytutu Matematyk
   Twierdzenia graniczne dla maksymalnych modułów sum zmiennych losowych i oceny szybkości zbieżności.
  • Klaudyna Rozmiarek (Wyróżnienie)
   Politechnika Poznańska, Instytut Matematyki
   Optymalizacja obróbki kłód drewna przy użyciu metod komputerowych.
 • 2007 Konkurs XLI
  • Piotr Czapla (I nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Odporne zagadnienie najkrótszej ścieżki z niepewnymi wagami.
  • Michał Seweryn (I nagroda)
   Politechnika Łódzka
   Mocne Prawa wielkich liczb dla zależnych zmiennych losowych.
  • Michał Kordy (II nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Rangowe testy niezależności.
  • Michał Przykucki i Małgorzata Sulkowska (II nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Wybór wierzchołka przy losowym przeszukiwaniu grafu.
  • Marek Arendarczyk (III nagroda)
   Uniwersytet Wrocławski
   Asymptotyczne własności rozkładu supremum ułamkowego ruchu Browna na losowym przedziale.
  • Ilona Gucwa (III nagroda)
   Akademia Górniczo-Hutnicza
   Analiza symplektyczna układu dynamicznego typu Whithama oraz jego całkowalność.
  • Dawid Rybczyński (III nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Słabe aproksymacje prawdopodobieństwa ruiny w skończonym czasie.
  • Arkadiusz Konior i Piotr Powałowski (Wyróżnienie)
   Uniwersytet Warszawski
   Optymalizacja wydajności stochastycznych sieci Petriego.
  • Mikołaj Piniewski (Wyróżnienie)
   Uniwersytet Warszawski
   Globalna dynamika w równaniach podwójnej dyfuzji.
  • Piotr Żebrowski (Wyróżnienie)
   Politechnika Wrocławska
   Uogólnienia modelu Racheva-Rüschendorfa rynku finansowego w oparciu o błądzenie losowe z czasem ciągłym o losowej strukturze gruboziarnistej.
 • 2006 Konkurs XL
  • Mateusz Kwaśnicki (I nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Własności jąder Martina dla funkcji $alpha$-harmonicznych
  • Wojciech Kazimierczak (I nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Algorytmy najlepszego wyboru w zbiorach częściowo uporzadkowanych
  • Wojciech Skublewski (II nagroda)
   UMCS, Lublin
   Losowe funkcjonalne twierdzenie graniczne w L2[0,1] ze zbieżnościa prawie pewną
  • Piotr Nycz (III nagroda)
   Uniwersytet Jagielloński
   Modelowanie rynkowe stóp procentowych
  • Michała Wróbel (III nagroda)
   Politechnika Rzeszowska
   Domain decomposition Method w nieskończonym obszarze na przykładzie osiowosymetrycznego zagadnienia wymiany ciepła z mieszanymi warunkami brzegowymi.
  • Magdalena Malina (Wyróżnienie)
   Uniwersytet Wrocławski
   Prawdopodobieństwa przejścia na grupach lokalnie zwartych i nierówność Harnacka.
 • 2005 Konkurs XXXIX
  • Adam Bielaszewski (I nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Rozkłady atomowe martyngałów
  • Jacek Małecki (I nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Teoria potencjału na przestrzeniach hiperbolicznych
  • Tomasz Grzywny (II nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Teoria potencjału dla α-stabilnego procesu relatywistycznego
  • Rafał Synowiecki (II nagroda)
   Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
   Subsampling for periodically and almost periodically correlated time series
  • Grzegorz Chłapiński (III nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Modele zależności przestrzennych i przestrzenno-czasowych wraz z zastosowaniami
 • 2004 Konkurs XXXVIII
  • Marek Czystołowski (I nagroda) - Uniwersytet Wrocławski - Wielkie obciążenie systemów z ciężkimi ogonami
  • Anna Pogonowska (II nagroda) - Politechnika Wrocławska - Optymalne, dynamiczne planowanie cen towarów
  • Daniel Łebek (II nagroda) - Politechnika Wrocławska - Matematyczne modele inwestycji wysokiego ryzyka
  • Witold Pawlak (III nagroda) - Uniwersytet Łódzki - O pewnym układzie chaotycznym
 • 2003 Konkurs XXXVII
  • Bartłomiej Siudeja (I nagroda) - Politechnika Wrocławska - Mocna ultrakontraktywność dla półgrup Feymana-Kaca dla relatywistycznych procesów
  • Zbigniew Puchała (II nagroda) - Uniwersytet Wrocławski - Asymptotyki rozkładu czasu kolizji
  • Paweł Kisowski (III nagroda) - Uniwersytet Wrocławski - Ułamkowe procesy Gaussowskie
 • 2002/2003 Konkurs XXXVI
  • Tomasz Jakubowski (I nagroda) - Politechnika Wrocławska - The estmates for the Green function in Lipschitz domains for symmetric stable processes
  • Konrad Szuster (I nagroda) - UMCS Lublin - Prawie pewna wersja centralnego twierdzenia granicznego dla cišgów niezależnych zmiennych losowych o różnych rozkładach
  • Jędrzej Kabarowski (III nagroda) - Politechnika Wrocławska - Multilevel Modelling
  • Rafał Hotlos i Maria Oleksy (III nagroda) - Politechnika Wrocławska - Wycena opcji amerykańskich oraz konstrukcja optymalnych czasów wykonania dla trzech klas stochastycznych modeli rynku finansowego z zastosowaniem metod komputerowych
 • 2001/2002 Konkurs XXXV
  • Jacek Wybraniec (I nagroda) - Politechnika Wrocławska - Teoria i algorytmy szacowania cen opcji amerykańskich dla modeli rynku z gaussowskimi i poissonowskimi miarami martyngałowymi
  • Marta Borowiecka (II nagroda) - Politechnika Zielonogórska - Sumy zmiennych losowych i ich zastosowanie
  • Pawel Kuśmierczyk (III nagroda) - Uniwersytet Wrocławski - Rozwinięcia ułamkowego ruchu Browna z zastosowaniami do symulacji
 • 1999/2000 Konkurs XXXIV
  • Anna Jaśkiewicz (I nagroda) - Politechnika Wrocławska - O procesach decyzyjnych w warunkach niepewności
  • Łukasz Krajna (I nagroda) - Politechnika Wrocławska - Konstrukcje optymalnego portfela dla stochastycznych modeli rynku finansowego z wykorzystaniem rachunku Malliavina
  • Adam Nowak(I nagroda) - Politechnika Wrocławska - Gradient estimates of harmonic functions corresponding to symmetric stable processes
 • 1998/1999 Konkurs XXXIII
  • Tomasz Schreiber (I nagroda) - UMK Toruń - Estymacja nośników wielowymiarowych rozkładów jednostajnych metodą największej wiarygodności
  • Paweł Sztonyk (I nagroda) - Politechnika Wrocławska - Miary harmoniczne dla procesów Levy'ego
  • Lech Wołowski (I nagroda) - UMCS Lublin - Limit theorems for a strongly dependent random vector field
 • 1997/1998 Konkurs XXXII
  • Rafał Kulik (II nagroda) - Uniwersytet Wrocławski - Procesy punktowe z dalekimi zależnościami i ich zastosowania w teorii kolejek
  • Tomasz Walczyński (II nagroda) - UMCS Lublin - Rozkłady graniczne ciągów sum zmiennych losowych z losowymi indeksami
  • Iwona Gajowiak (III nagroda) - UMCS Lublin - Rozkłady graniczne monotonicznych ciągów zmiennych losowych z losowymi indeksami
  • Adam Zagdański (III nagroda) - Politechnika Wrocławska - Nieparametryczna estymacja metodą sita z zastosowaniami do konstrukcji modeli niezawodnościowych i ubezpieczeniowych
  • Anna Sikorska (wyróżnienie) - UAM Poznań - Regularne rozkłady macierzy
 • 1996/1997 Konkurs XXXI
  • Marek Pycia (I nagroda) - Uniwersytet Warszawski - O błądzeniach losowych i nierównościach funkcyjnych typu Wienera-Hopfa
  • Janusz Bachry i Adam Izydorczyk (II nagroda) - Politechnika Wrocławska - Pakiet komputerowy rozwiązywania stochastycznych równań różniczkowych z gaussowskimi a-stabilnymi i poissonowskimi miarami losowymi
  • Adam Młocek (III nagroda) - Politechnika Wrocławska - Zastosowanie metody bootstrap i symulacji procesów stochastycznych do estymacji parametrów modeli matematyki ubezpieczeniowej
  • Paweł Sachse (wyróżnienie) - Uniwersytet Wrocławski - System Bonus-Malus
 • 1994/1995 Konkurs XXX
  • Artur Buchholz (I nagroda) - Uniwersytet Wrocławski - Nierówności Chinczyna w niekomutatywnej probabilistyce
  • Roman Urban (I nagroda) - Uniwersytet Wrocławski - Szybkość zbieżności iloczynów splotowych miar probabilistycznych do miary jednostajnej na grupach skończonych
  • Rafał Weron (II nagroda) - Politechnika Wrocławska - Skośne rozkłady stabilne: symulacja i estymacja parametrów