Konferencja UMI-SIMAI-PTM we Wrocławiu

17-20 września 2018

W dniach 17-20 września 2018 roku odbędzie się we Wrocławiu Joint meeting of the Italian Mathematical Union, the Italian Society of Industrial and Applied Mathematics and the Polish Mathematical Society (UMI-SIMAI-PTM). Konferencję organizują trzy wymienione w tytule stowarzyszenia we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim i Politechniką Wrocławską. Obrady toczyć się będą na kampusach obydwu uczelni.

Program konferencji obejmie szeroki zakres współczesnych badań matematycznych. Polsko-włoski Komitet Programowy zaplanował zarówno wykłady plenarne jak i sesje tematyczne.

Zgłaszanie propozycji organizacji sesji trwa do 28 lutego 2018 roku. Wszelkie informacje dotyczące sesji tematycznych oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na portalu zjazdu http://umi-simai.ptm.org.pl/ w zakładce PROGRAM-Sessions.

Do wygłoszenia wykładów plenarnych zostali zaproszeni następujący mówcy:

 Michael Dumbser, Universitą di Trento, Włochy

 Maria Esteban, Université Paris-Dauphine, Francja - gość specjalny
 Veronica Gavagna, Universitą di Firenze, Włochy
 Christopher Hacon, University of Utah, USA
 Rafal Latała, Uniwersytet Warszawski, Polska
 Marta Lewicka, University of Pittsburgh, USA
 Anna Marciniak-Czochra, Heidelberg Universität, Niemcy
 Marian Mrozek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
 Giorgio Ottaviani, Universitą di Firenze, Włochy
 Luigi Preziosi, Politecnico di Torino, Włochy
 Jacek Świątkowski, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 Susanna Terracini, Universitą di Torino, Włochy

Ważne daty i terminy

 25-09-2017 - rozpoczęcie rejestracji na konferencję UMI-SIMAI-PTM
 28-02-2018 - zakończenie zbierania propozycji organizacji sesji tematycznych
 30-06-2018 - ostatni dzień płatności wczesnej (niższej) opłaty konferencyjnej 
 01-07-2018 - pierwszy dzień płatności późnej (wyższej) opłaty konferencyjnej

 16-09-2018 - dzień przyjazdu na konferencję
 17-09-2018 - otwarcie Zjazdu UMI-SIMAI-PTM i rozpoczęcie programu naukowego
 20-09-2018 - ostatni dzień obrad
 21/22-09-2018 – imprezy towarzyszące, dodatkowe spotkania naukowe, wyjazd

Więcej informacji i rejestracja na portalu konferencji pod adresem:http://umi-simai.ptm.org.pl/register/.

 UMI – Unione Matematica Italiana (Italian Mathematical Union)
 SIMAI - Societą Italiana di Matematica Applicata e Industriale 
     (Italian Society of Industrial and Applied Mathematics)
 PTM – Polskie Towarzystwo Matematyczne (Polish Mathematical Society)LII Konkurs

na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

Konkurs organizowany jest przez Oddział Wrocławski PTM w celu propagowania wśród studentów problematyki teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki oraz promocji młodych matematyków uzyskujących oryginalne wyniki teoretyczne czy też rezultaty znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarki.

Prace zgłaszane na Konkurs są oceniane przez jury konkursu zgodnie z regulaminem konkursu dostępnym na stronie internetowej Oddziału Wrocławskiego PTM oraz ZG PTM.

Przewodniczącym jury tej edycji konkursu jest prof. Krzysztof Szajowski.

Prace konkursowe nalezy składać w wersji elektronicznej w formacie pdf a wymagane regulaminem dokumentami należy przesyłać na adres:

 Oddział Wrocławski
 Polskiego Towarzystwa Matematycznego
 Konkurs na Najlepszą Pracę Studencką TPiZM
 Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 Plac Grunwaldzki 2/4
 50-348 Wrocław

Wersję elektroniczną pracy proszę przesłać na adres przewodniczącego jury Krzysztof.Szajowski[at]pwr.edu.pl oraz na adres konkurs.ptm@math.uni.wroc.pl. W temacie e-maila podajemy "LII Konkurs studencki PTM".

Termin składania prac na LII (pięćdziesiątą pierwszą edycję) konkurs mija 30 września 2018.

Patronat nad Konkursem sprawuje

Prezydent Wrocławia dr Rafał Dutkiewicz

Partnerzy

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej


Sponsorzy nagród

Wrocławski Oddział PTM zaprasza:

Deklaracja członkowska

Wybierając przy wypełnianiu deklaracji Oddział Wrocławski staje się Pan/Pani członkiem naszej społeczności. Przynależność do naszego Oddziału nie jest związana z zamieszkanie na terenie naszego regionu. Deklarację można wypełnić on-line lub pobrać i wypełnić deklarację członkowską w formacie: rtf,doc lub pdf, a następnie przesłać ją na adres zgptm@ptm.org.pl lub faxem na numer +(48) 022 5228 146.

W terminie 30 dni (nie licząc okresów wakacji akademickich) Zarząd Oddziału podejmie decyzję o przyjęciu w poczet kłonków Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Informacja o decyzji zostanie przesłana kandydatowi drogą elektroniczną lub faxem na adres podany w deklaracji.

W terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu prosimy o wpłacenie składki na rachunek bankowy Oddziału:

Dane konta:

Właściciel konta i beneficjent:

Oddział Wrocławski

 Polskiego Towarzystwa Matematycznego
 Plac Grunwaldzki 2/4
 50-348 Wrocław

nr konta: 14 1500 1777 1217 7009 4120 0000

 Bank Zachodni WBK SA
 00-030 Warszawa
 Pl. Powstańców Warszawy 2

Dla transakcji zagranicznych:

PL 14 1500 1777 1217 7009 4120 0000 KRDBPLPW Bank Zachodni WBK SA 00-030 Warszawa

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają członkowie Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTM.