Main • Konkursy

Konkurs na najlepszą pracę z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

Jury konkursu w latach 2008-:

Jury konkursu w latach 2005-2007:

 • Władysław Szczotka (przewodniczący)
 • Jarosław Bartoszewicz
 • Michał Ryznar

Regulamin konkursu ps pdf


Laureaci

 • 2008
  • Kamil Kosiński (I nagroda)
   Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Vrije Universiteit Amsterdam, Faculty of Sciences
   Uogólnienia twierdzeń granicznych dla produktów sum zmiennych losowych.
  • Kamil Kaleta (II nagroda)
   Politechnika Wrocławska. Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Matematyki i Informatyki
   Teoria potencjału alfa-stabilnego ruchu Levy'ego na fraktalach
  • Paweł Stano (II nagroda)
   Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Matematyki oraz Vrije Universiteit Amsterdam, Faculty of Sciences
   Statistical tests for Markov Chains and Hidden Markov Models.
  • Konrad Kolesko (III nagroda)
   Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Matematyczny
   Zachowania asymptotyczne miar Poissona dla afinicznych grup przekształceń drzewa jednorodnego.
  • Maciej Kawecki (III nagroda)
   Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Matematyki i Informatyki
   Identyfikacja składowych okresowych w wielowymiarowych szeregach czasowych.
  • Dorota Stankiewicz (Wyróżnienie)
   Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Zakład Statystyki Matematycznej Instytutu Matematyk
   Twierdzenia graniczne dla maksymalnych modułów sum zmiennych losowych i oceny szybkości zbieżności.
  • Klaudyna Rozmiarek (Wyróżnienie)
   Politechnika Poznańska, Instytut Matematyki
   Optymalizacja obróbki kłód drewna przy użyciu metod komputerowych.
 • 2007
  • Piotr Czapla (I nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Odporne zagadnienie najkrótszej ścieżki z niepewnymi wagami.
  • Michał Seweryn (I nagroda)
   Politechnika Łódzka
   Mocne Prawa wielkich liczb dla zależnych zmiennych losowych.
  • Michał Kordy (II nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Rangowe testy niezależności.
  • Michał Przykucki i Małgorzata Sulkowska (II nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Wybór wierzchołka przy losowym przeszukiwaniu grafu.
  • Marek Arendarczyk (III nagroda)
   Uniwersytet Wrocławski
   Asymptotyczne własności rozkładu supremum ułamkowego ruchu Browna na losowym przedziale.
  • Ilona Gucwa (III nagroda)
   Akademia Górniczo-Hutnicza
   Analiza symplektyczna układu dynamicznego typu Whithama oraz jego całkowalność.
  • Dawid Rybczyński (III nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Słabe aproksymacje prawdopodobieństwa ruiny w skończonym czasie.
  • Arkadiusz Konior i Piotr Powałowski (Wyróżnienie)
   Uniwersytet Warszawski
   Optymalizacja wydajności stochastycznych sieci Petriego.
  • Mikołaj Piniewski (Wyróżnienie)
   Uniwersytet Warszawski
   Globalna dynamika w równaniach podwójnej dyfuzji.
  • Piotr Żebrowski (Wyróżnienie)
   Politechnika Wrocławska
   Uogólnienia modelu Racheva-Rüschendorfa rynku finansowego w oparciu o błądzenie losowe z czasem ciągłym o losowej strukturze gruboziarnistej.
 • 2006
  • Mateusz Kwaśnicki (I nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Własności jąder Martina dla funkcji $alpha$-harmonicznych
  • Wojciech Kazimierczak (I nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Algorytmy najlepszego wyboru w zbiorach częściowo uporzadkowanych
  • Wojciech Skublewski (II nagroda)
   UMCS, Lublin
   Losowe funkcjonalne twierdzenie graniczne w L2[0,1] ze zbieżnościa prawie pewną
  • Piotr Nycz (III nagroda)
   Uniwersytet Jagielloński
   Modelowanie rynkowe stóp procentowych
  • Michała Wróbel (III nagroda)
   Politechnika Rzeszowska
   Domain decomposition Method w nieskończonym obszarze na przykładzie osiowosymetrycznego zagadnienia wymiany ciepła z mieszanymi warunkami brzegowymi.
  • Magdalena Malina (Wyróżnienie)
   Uniwersytet Wrocławski
   Prawdopodobieństwa przejścia na grupach lokalnie zwartych i nierówność Harnacka.
 • 2005
  • Adam Bielaszewski (I nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Rozkłady atomowe martyngałów
  • Jacek Małecki (I nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Teoria potencjału na przestrzeniach hiperbolicznych
  • Tomasz Grzywny (II nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Teoria potencjału dla α-stabilnego procesu relatywistycznego
  • Rafał Synowiecki (II nagroda)
   Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
   Subsampling for periodically and almost periodically correlated time series
  • Grzegorz Chłapiński (III nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Modele zależności przestrzennych i przestrzenno-czasowych wraz z zastosowaniami
 • 2004
  • Marek Czystołowski (I nagroda) - Uniwersytet Wrocławski - Wielkie obciążenie systemów z ciężkimi ogonami
  • Anna Pogonowska (II nagroda) - Politechnika Wrocławska - Optymalne, dynamiczne planowanie cen towarów
  • Daniel Łebek (II nagroda) - Politechnika Wrocławska - Matematyczne modele inwestycji wysokiego ryzyka
  • Witold Pawlak (III nagroda) - Uniwersytet Łódzki - O pewnym układzie chaotycznym
 • 2003
  • Bartłomiej Siudeja (I nagroda) - Politechnika Wrocławska - Mocna ultrakontraktywność dla półgrup Feymana-Kaca dla relatywistycznych procesów
  • Zbigniew Puchała (II nagroda) - Uniwersytet Wrocławski - Asymptotyki rozkładu czasu kolizji
  • Paweł Kisowski (III nagroda) - Uniwersytet Wrocławski - Ułamkowe procesy Gaussowskie
 • 2002/2003
  • Tomasz Jakubowski (I nagroda) - Politechnika Wrocławska - The estmates for the Green function in Lipschitz domains for symmetric stable processes
  • Konrad Szuster (I nagroda) - UMCS Lublin - Prawie pewna wersja centralnego twierdzenia granicznego dla cišgów niezależnych zmiennych losowych o różnych rozkładach
  • Jędrzej Kabarowski (III nagroda) - Politechnika Wrocławska - Multilevel Modelling
  • Rafał Hotlos i Maria Oleksy (III nagroda) - Politechnika Wrocławska - Wycena opcji amerykańskich oraz konstrukcja optymalnych czasów wykonania dla trzech klas stochastycznych modeli rynku finansowego z zastosowaniem metod komputerowych
 • 2001/2002
  • Jacek Wybraniec (I nagroda) - Politechnika Wrocławska - Teoria i algorytmy szacowania cen opcji amerykańskich dla modeli rynku z gaussowskimi i poissonowskimi miarami martyngałowymi
  • Marta Borowiecka (II nagroda) - Politechnika Zielonogórska - Sumy zmiennych losowych i ich zastosowanie
  • Pawel Kuśmierczyk (III nagroda) - Uniwersytet Wrocławski - Rozwinięcia ułamkowego ruchu Browna z zastosowaniami do symulacji
 • 1999/2000
  • Anna Jaśkiewicz (I nagroda) - Politechnika Wrocławska - O procesach decyzyjnych w warunkach niepewności
  • Łukasz Krajna (I nagroda) - Politechnika Wrocławska - Konstrukcje optymalnego portfela dla stochastycznych modeli rynku finansowego z wykorzystaniem rachunku Malliavina
  • Adam Nowak(I nagroda) - Politechnika Wrocławska - Gradient estimates of harmonic functions corresponding to symmetric stable processes
 • 1998/1999
  • Tomasz Schreiber (I nagroda) - UMK Toruń - Estymacja nośników wielowymiarowych rozkładów jednostajnych metodą największej wiarygodności
  • Paweł Sztonyk (I nagroda) - Politechnika Wrocławska - Miary harmoniczne dla procesów Levy'ego
  • Lech Wołowski (I nagroda) - UMCS Lublin - Limit theorems for a strongly dependent random vector field
 • 1997/1998
  • Rafał Kulik (II nagroda) - Uniwersytet Wrocławski - Procesy punktowe z dalekimi zależnościami i ich zastosowania w teorii kolejek
  • Tomasz Walczyński (II nagroda) - UMCS Lublin - Rozkłady graniczne ciągów sum zmiennych losowych z losowymi indeksami
  • Iwona Gajowiak (III nagroda) - UMCS Lublin - Rozkłady graniczne monotonicznych ciągów zmiennych losowych z losowymi indeksami
  • Adam Zagdański (III nagroda) - Politechnika Wrocławska - Nieparametryczna estymacja metodą sita z zastosowaniami do konstrukcji modeli niezawodnościowych i ubezpieczeniowych
  • Anna Sikorska (wyróżnienie) - UAM Poznań - Regularne rozkłady macierzy
 • 1996/1997
  • Marek Pycia (I nagroda) - Uniwersytet Warszawski - O błądzeniach losowych i nierównościach funkcyjnych typu Wienera-Hopfa
  • Janusz Bachry i Adam Izydorczyk (II nagroda) - Politechnika Wrocławska - Pakiet komputerowy rozwiązywania stochastycznych równań różniczkowych z gaussowskimi a-stabilnymi i poissonowskimi miarami losowymi
  • Adam Młocek (III nagroda) - Politechnika Wrocławska - Zastosowanie metody bootstrap i symulacji procesów stochastycznych do estymacji parametrów modeli matematyki ubezpieczeniowej
  • Paweł Sachse (wyróżnienie) - Uniwersytet Wrocławski - System Bonus-Malus
 • 1994/1995
  • Artur Buchholz (I nagroda) - Uniwersytet Wrocławski - Nierówności Chinczyna w niekomutatywnej probabilistyce
  • Roman Urban (I nagroda) - Uniwersytet Wrocławski - Szybkość zbieżności iloczynów splotowych miar probabilistycznych do miary jednostajnej na grupach skończonych
  • Rafał Weron (II nagroda) - Politechnika Wrocławska - Skośne rozkłady stabilne: symulacja i estymacja parametrów