Posiedzenia naukowe w roku akademickim 2001/2002

Lp.DataPrelegentTytuł odczytuLiczba słuchaczy
19.11.2001Kazimierz Urbanik
Andrzej Hulanicki
Władysław Narkiewicz
Sesja naukowa w 25-ta rocznicę śmierci
prof. Edwarda Marczewskiego
Teoria miary - pasja Edwarda Marczewskiego
Produkty przestrzeni ośrodkowych
Pojęcie niezależności w sensie Marczewskiego
101
216.11.2001Michel Mendes-FranceReal zeros of real polynomials16
316.11.2001Stefan JackowskiWiek topologii algebraicznej25
422.03.2002Roman MurawskiFilozofia matematyki w XX w. 
519.04.2002Władyslaw WilczyńskiTeoria funkcji rzeczywistych w XX w.29
624.05.2002Andrzej Krzywicki
Jerzy Mioduszewski
Witold Wolibner -- w setna rocznice urodzin. (Wiadomości Matematyczne vi (1962) str.1-6)
Wkład W. Wolibnera do hydrodynamiki
Wkład W. Wolibnera do analizy
32