Posiedzenia naukowe w roku 2014

Lp.DataPrelegentTytuł odczytu
315.04.2014
11-13
sali P.01 Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej, ul. Janiszewskiego 14a.
ZOW PTM, IMiI PWr oraz WPPT

1. Zbigniew Olszak(PWr)
2. Hanna Langner-Matuszczyk
Marek Klonowski(PWr)
Plakat
130 rocznicy urodzin Profesora Władysława Ślebodzińskiego
1. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Profesora Władysława Ślebodzińskiego
2. "Profesor Władysław Ślebodziński – matematyk, więzień Auschwitz"
24.04.2014
17:45
HS (prelekcja)
18:45
Galeria Łącznik (wręczenie dyplomów i wernisaż), budynek Instytutu Matematycznego UWr, pl. Grunwaldzki 2/4.
Teoria modeli a algebra
1. dr. Jakuba Jernajczyka(ASP)
2. Prezes OW PTM (dr hab. Jan Goncerzewicz),
Dziekan WMiI UWr (prof. Piotr Biler),
Dziekan WPPT(dr hab. Marian Hotloś:
Wręczeniem dyplomów laureatom konkursu na plakat informujący o Konkursie na Najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki
Plakat

1. Rola sztuki w popularyzacji matamatyki

2. Wręczenie dyplomów laureatom konkursu na plakat


3. Wernisaż wystawy prac zgłoszonych w konkursie
15.02.2014Szczegóły.
Konkurs miał charakter zamknięty. Skierowany był do studentów Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa oraz Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Jury Konkursu wybrało 3 najlepsze plakaty z 34 prac konkursowych.

Rozstrzygnięcie konkursu na plakat informujący o „XLVIII Konkurs na Najlepszą Pracę Studencką z Teorii Prawdopodobieństwa i Zastosowań Matematyki w roku 2014”

Zarząd Oddziału Wrocławskiego

Polskiego Towarzystwa Matematycznego

oraz
Dziekani
Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa
oraz
'Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

zapraszają na sesję, połączoną z wręczeniem dyplomów laureatom konkursu na plakat informujący o Konkursie na Najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki. Program sesji:

- Rola sztuki w popularyzacji matamatyki - prelekcja dr. Jakuba Jernajczyka.
'Pan Jernajczyk jest absolwentem Instytutu Matematycznego UWr oraz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, oraz pracownikiem ASP.'

- Wręczenie dyplomów laureatom konkursu na plakat

- Wernisaż wystawy prac zgłoszonych w konkursie

Sesja odbędzie się w najbliższy piątek, 4.04. o godz. 17:45 w sali HS (prelekcja), oraz ok. godz. 18:45 w Galerii Łącznik (wręczenie dyplomów i wernisaż), budynek Instytutu Matematycznego UWr, pl. Grunwaldzki 2/4.