2013-2016

Delegaci Oddziału na Walne Zgromadzenie PTM

 Jan Goncerzewicztel. 71 320 20 12
 Bogusław Hajduktel. 71 375 7417
 Grzegorz Karchtel. 71 375 7407
 Paweł Krupskitel. 71 375 7451

Zastępcy delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie PTM

  • Zbigniew Olszak
  • Maciej Paluszyński
  • Bogdan Weglorz