Zarząd Wrocławskiego Oddziału PTM

PrezesJan Goncerzewicztel. 71 320 20 12
WiceprezesMaciej Paluszynskitel. 71 375 7497
SkarbnikJakub Gismatullintel. 71 375 7464
SekretarzMałgorzata Głogowskatel. 71 320 5658
 Tomasz Downarowicztel. 71 320 3149
 Grzegorz Karchtel. 71 375 7407
 Paweł Krupskitel. 71 375 7451

Zarząd Wrocławskiego Oddziału PTM

2014-2016

PrezesJan Goncerzewicztel. 71 320 20 12
WiceprezesMaciej Paluszynskitel. 71 375 7497
 Ewa Damektel. 71 375 7457
 Bogusław Hajduktel. 71 375 7417
 Agnieszka Jurlewicztel. 71 320 3183
 Grzegorz Karchtel. 71 375 7407
 Paweł Krupskitel. 71 375 7451
 Krzysztof Szajowskitel. 71 320 3185