Zarząd - Komisje - Sprawozdania


Zarząd
Komisja Rewizyjna
Delegaci Oddziału na Walne Zgromadzenie PTM
Sprawozdania
Informacje o skladkach


Zarząd Wrocławskiego Oddziału PTM


Prezes  Krzysztof Szajowski tel. 713203185
Wiceprezes  Paweł Krupski tel. 713757451
Sekretarz  Przemysław Biecek
Skarbnik  Jacek Juzwiszyn
 Członek zarzadu Bohdan Aniszczyk tel. 713195117 w.251
Ryszard Deszcz tel. 713205615
  Bogusław Hajduk tel. 713757417
  Agnieszka Jurlewicz tel. 713203183
  Agnieszka Wojciechowska tel. 713757416
Adam Zagdañski tel. 713202104

Komisja Rewizyjna Oddziału

Przewodniczacy: Marian Hotloś
Członek Komisji: Witold Więsław
Rościsław Rabczuk
Krystyna Hartman


Delegaci Oddziału na Walne Zgromadzenie PTM
Bohdan Aniszczyk
Ryszard Deszcz
Marian Hotloś
Jacek Juzwiszyn
Paweł Krupski
Krzysztof Szajowski
Agnieszka Wojciechowska

Zastępcy delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie PTM
Bogusław Hajduk
Bogdan Weglorz
Witold Więsław
Zbigniew SkoczylasSprawozdania:

Sprawozdanie z dzialalnosci oddzialu w okresie:

1999/2000    (plik .rtf)
2000/2001    (plik .rtf)
2001/2002    (plik .rtf)
2003/2004    (plik .rtf)
2004-2005    (plik .pdf)
2006    (plik .pdf)
2005/2006 sprawozdanie z dzialalnosci oddzialu    (plik .pdf)
2005/2006 sprawozdanie z popularyzacji Matematyki    (plik .pdf)
2005/2006 sprawozdanie z dzialalnosci KO Olimpiady Matematycznej    (plik .pdf)


Protokoły z Walnego Zebrania Odziału:

18.05.2001    (plik .ps)
13.01.2006    (plik .pdf)
  4.12.2007    (plik .pdf)  

 

Skladki czlonkowskie 2008-2009

Aktualna wysokość składek

  • członkowie zwyczajni - 60 zł,
  • członkowie zwyczajni małżeństwo - 100 zł,
  • członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - 40 zł,
  • członkowie zagraniczni - 60 zł.
Składki członkowskie należy wpłacać na KONTO ODDZIAŁU lub skarbnikowi.

Dane konta:

Właściciel konta i beneficjent:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Oddział Wrocławski
pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław

nr konta: 14 1500 1777 1217 7009 4120 0000
IV Oddział KB SA w Warszawie
00-030 Warszawa
Pl. Powstańców Warszawy 2

Dla transakcji zagranicznych:
PL 14 1500 1777 1217 7009 4120 0000 KRDBPLPW
IV Oddział KB SA w Warszawie
00-030 Warszawa