- -


 
 
 
 
Jubileusz 70-lecia polskiego środowiska akademickiego we Wrocławiu
 
 
SESJA NAUKOWA DEDYKOWANA PAMIĘCI
KAZIMIERZA URBANIKA 1930-2005
22-23 maja 2015
Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 

22 Maja 2015: 
sala HS
Inst. Mat.
14:15--16:30 Sesja poświęcona dorobkowi Kazimierza Urbanika
Prelegenci:
 14:30 --15:15 Wojbor A. Woyczyński
 15:15 --15:45 Andrzej Kisielewicz
 14:45 --16:30 Zbigniew J. Jurek
 16:30 --17:15 przerwa kawowa
17:15 -- Wspólne posiedzenie z Oddziałem Wrocławskim PTM dedykowane pamięci profesora Kazimierza Urbanika
 

 
23 Maja 2015:
sala 119
Inst. Inf.
9:15--14:00 Sesja naukowa.
Prelegenci:
 9:00 --9:45 Stanisław Kwapień
 9:45 --10:30 Adam Jakubowski
 10:30 --11:15 Mateusz Kwaśnicki
 11:15 --11:45 przerwa kawowa
 11:45 --12:30 Krzysztof Oleszkiewicz
 12:30 --13:15 Jacek Wesołowski
 13:15 --14:00 Krzysztof Dębicki