Studia Doktoranckie - aktualności

Nawigacja

Informacje ogólne Aktualności Stypendia i granty
Rekrutacja Dokumenty INFO in English

Aktualności i ogłoszenia

Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że w dniach 8-30 listopada 2017 na poszczególnych Wydziałach mają miejsce wybory uzupełniające do regulaminowych organów Samorządu Doktorantów. Wybory dotyczą m.in. mandatów do Sejmiku
Doktorantów, Wydziałowych Rad Doktorantów. Szczegóły dotyczące terminów i miejsc wyborów znajdują się w załączniku
Wybory na WMiI odbędą się dnia 14 listopada, o godz. 11:45 w sali 711 Instytutu Matematycznego.


Obowiązkowe szkolenie BHP dla doktorantów pierwszego roku


Zajęcia w semestrze zimowym 2017/2018

Lista zajęć ma charakter informacyjny. Można wybierać inne zajęcia, w szczególności poza Instytutem. Wymaga to uzgodnienia z opiekunem naukowym i akceptacji kierownika Studiów.

Wykaz zajęć:

 • A. Bendikov, Discrete potential theory (random walks)
 • P. Biler, Mechanika klasyczna i kwantowa - wykład i ćwiczenia opis
 • J. Dziubański, Metodyka prowadzenia zajęć i wykładów matematycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (15 godz. przygotowanie do pracy jako naukowca + 15 godz. przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego) - wykład
 • T. Elsner, Metodyka prowadzenia zajęć i wykładów matematycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (15 godz. przygotowanie do pracy jako naukowca + 15 godz. przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego) - laboratorium
 • Ś. Gal, Algebra homologiczna - wykład
 • Ś. Gal, Seminarium przeglądowe dla teoretyków
 • J. Gismatullin, Grupy liniowe - wykład monograficzny opis
 • P. Głowacki, Teoria dystrybucji - wykład
 • Z. J. Jurek, Wybrane zagadnienia teorii prawdopodobieństwa - wykład i ćwiczenia opis
 • G. Karch, Seminarium z równań rózniczkowych dla doktorantów
 • P. Klusik, Inżynieria finansowa 1 - wykład
 • A. Kisielewicz, Teoria grafów - wykład
 • P. Kowalski, Geometria algebraiczna - wykład opis
 • K. Krupiński, Teoria stabilności I - wykład monograficzny
 • M. Mirek, Wybrane zagadnienia z analizy harmonicznej - wykład i ćwiczenia opis
 • T. Rolski, Wprowadzenie do symulacji i metod Monte Carlo
 • J. Świątkowski, Grupy Coxetera i Geometria opis
 • J. Zienkiewicz, Teoria Calderona Zygmunda - wykład opis

Doktoranci IM (2017/2018)


Doktoranci, którzy zamierzają ubiegać się przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018, zobowiązani są przedstawić swoją kandydaturę składając w dziekanacie dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć, stosowne oświadczenia oraz indeks. Formę oraz termin przedstawienia przez doktoranta swojej kandydatury do stypendium ministra ustali Dziekan. Obowiązujące druki (wniosek, oświadczenia) oraz szczegółowe informacje dostępne są w zakładce "Stypendia i granty".


Informacja nt. ubiegania się o pomoc materialną w roku akademickim 2017/18