Studia Doktoranckie - aktualności

Nawigacja

Informacje ogólne Aktualności Stypendia i granty
Rekrutacja 2018/19 Dokumenty INFO in English

Aktualności i ogłoszenia

Wybory do organów Samorządu Doktorantów na WMiI odbędą się dnia 30 maja, o godz. 12:15 w sali 605 Instytutu Matematycznego.

Obwieszczenie


Zajęcia w semestrze letnim 2017/2018

Lista zajęć ma charakter informacyjny. Można wybierać inne zajęcia, w szczególności poza Instytutem. Wymaga to uzgodnienia z opiekunem naukowym i akceptacji kierownika Studiów.

Wykaz zajęć:

 • A. Bendikov, L^2 theory (Dirichlet spaces)
 • B. Das, Wstęp do grup kwantowych - wykład
 • W. Hebisch, Wstęp do teorii reprezentacji
 • W. Hebisch, Analiza numeryczna 2
 • A. Kisielewicz, Teoria grafów - wykład
 • M. Mirek, Dyskretna Analiza Harmoniczna opis
 • M. Mirek, Wybrane zagadnienia z analizy harmonicznej 2 - wykład opis
 • D. Osajda, Wstęp do topologii algebraicznej - wykład opis
 • D. Osajda, Analiza na rozmaitościach - seminarium
 • G. Plebanek, Kombinatoryka i topologia w przestrzeniach Banacha (wykład i ćwiczenia)
 • R. Wencel, Struktury o-minimalne - wykład
 • J. Zienkiewicz, Zastosowania analizy harmonicznej - seminarium

Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że w dniach 8-30 listopada 2017 na poszczególnych Wydziałach mają miejsce wybory uzupełniające do regulaminowych organów Samorządu Doktorantów. Wybory dotyczą m.in. mandatów do Sejmiku Doktorantów, Wydziałowych Rad Doktorantów. Szczegóły dotyczące terminów i miejsc wyborów znajdują się w załączniku
Wybory na WMiI odbędą się dnia 14 listopada, o godz. 11:45 w sali 711 Instytutu Matematycznego.


Obowiązkowe szkolenie BHP dla doktorantów pierwszego roku


Doktoranci IM (2017/2018)


Doktoranci, którzy zamierzają ubiegać się przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018, zobowiązani są przedstawić swoją kandydaturę składając w dziekanacie dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć, stosowne oświadczenia oraz indeks. Formę oraz termin przedstawienia przez doktoranta swojej kandydatury do stypendium ministra ustali Dziekan. Obowiązujące druki (wniosek, oświadczenia) oraz szczegółowe informacje dostępne są w zakładce "Stypendia i granty".


Informacja nt. ubiegania się o pomoc materialną w roku akademickim 2017/18