Studia Doktoranckie - aktualności

Nawigacja

Informacje ogólne Aktualności Stypendia i granty
Rekrutacja Dokumenty INFO in English

Aktualności i ogłoszenia

Doktoranci, którzy zamierzają ubiegać się przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018, zobowiązani są przedstawić swoją kandydaturę składając w dziekanacie dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć, stosowne oświadczenia oraz indeks. Formę oraz termin przedstawienia przez doktoranta swojej kandydatury do stypendium ministra ustali Dziekan. Obowiązujące druki (wniosek, oświadczenia) oraz szczegółowe informacje dostępne są w zakładce "Stypendia i granty".


Informacja nt. ubiegania się o pomoc materialną w roku akademickim 2017/18


Trwa Rejestracja do Studenckiego Programu Stypendialnego, w ramach którego Doktoranci mogą ubiegać się m. in. o stypendium imienia Hugona Steinhausa. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2017 r. Więcej informacji tutaj.


Doktoranci IM (2016/2017)

Zajęcia w semestrze letnim 2016/2017

Lista zajęć ma charakter informacyjny. Można wybierać inne zajęcia, w szczególności poza Instytutem. Wymaga to uzgodnienia z opiekunem naukowym i akceptacji kierownika Studiów.

Wykłady:

  • R. Szwarc, Teoria momentów i wielomiany ortogonalne (wykład i ćwiczenia) PDF
  • V. Knopova, Introduction to Lévy processes with applications (wykład i seminarium)

Seminaria:

  • G. Karch, Hipoteza de Giorgi