Plan zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

Data ostatniej aktualizacji danych: 2022-07-06 15:30

Kliknij nazwę przedmiotu, by zobaczyć opis w USOSie.


1 wyk. Małgorzata Romanowska- poniedziałekk 12.15 — 14.20 inna sporadyczniee Termin do uzgodnienia z prowadzącym.
gr. typ prowadzący dzień godziny sala częstot. uwagi
Przedmioty obowiązkowe (O)
Algebra I 
wyk .
1cw .
99cw .
Algebra liniowa 1 
wyk .
konw .
1cw .
2cw .
99cw .
Algebra liniowa 2 
wyk .
konw .
konw .
konw .
konw .
1cw .
2cw .
3cw .
4cw .
99cw .
Algebra liniowa 2 R 
wyk .
konw .
1cw .
99cw .
Analiza matematyczna 1 
wyk .
konw .
1cw .
99cw .
Analiza matematyczna 2 
wyk poniedziałek19.15 — 20.0zd
konw .
1cw .
2cw .
3cw .
4cw .
99cw .
Analiza matematyczna 3 
wyk .
konw .
1cw .
99cw .
Analiza matematyczna II 
wyk .
1cw .
2cw .
99cw .
Kombinatoryka 
wyk .
1cw .
2cw .
3cw .
4cw .
5cw .
6cw .
99cw .
Kombinatoryka R 
wyk .
1cw .
99cw .
Programowanie 1 (C++) 
wyk .
1lab .
2lab .
3lab .
5lab .
99lab .
Rachunek prawdopodobieństwa 1 
wyk .
1cw .
2cw .
3cw .
4cw .
99cw .
Rachunek prawdopodobieństwa 1 R 
wyk .
1cw .
2cw .
99cw .
Równania różniczkowe 1 
wyk .
1cw .
2cw .
3cw .
4cw .
99cw .
Równania różniczkowe 1 R 
wyk .
1cw .
2cw .
99cw .
Seminarium magisterskie 1 
1sem- .
2sem- .
Seminarium magisterskie 2 
1sem- .
3sem- .
4sem- .
5sem- .
6sem- .
7sem- .
Wprowadzenie do laboratorium komputerowego 
1lab .
2lab .
Wstęp do matematyki 
wyk .
konw .
1cw .
99cw .
Zespołowy projekt specjalnościowy 
2cw .
3cw .
Standardowe przedmioty do wyboru (L)
Drupal - tworzenie portali internetowych 
1lab .
Excel 
1lab .
2lab .
Laboratorium z rachunku prawdopodobieństwa 
1lab .
2lab .
3lab .
4lab .
LaTeX 
1lab .
2lab .
Mathematica 
1lab .
Mikroekonomia 1 
wyk .
1cw .
2cw .
99cw .
Podstawy statystyki praktycznej 
wyk .
1lab .
2lab .
3lab .
4lab .
5lab .
6lab .
99lab .
1cw .
2cw .
3cw .
4cw .
99cw .
Programowanie 2 (Python) 
wyk .
1lab .
2lab .
3lab .
4lab .
99lab .
Programowanie i analiza danych w R 
1lab .
Visual Basic w Excelu 
1lab .
2lab .
Wprowadzenie do R 
1lab .
2lab .
3lab .
4lab .
5lab .
6lab .
7lab .
99lab .
Wycena i analiza instrumentów finansowych 1 
wyk .
1lab .
2lab .
3lab .
4lab .
99lab .
Zastosowanie modelowania matematycznego w bankowości 
wyk .
1lab .
2lab .
99lab .
Zaawansowane przedmioty do wyboru (M)
Aksjomatyczna teoria mnogości 
wyk .
1cw .
99cw .
Algebra 2 R 
wyk .
1cw .
Analiza dużych zbiorów danych 
wyk .
1lab .
2lab .
99lab .
Analiza funkcjonalna 2 
wyk .
1cw .
99cw .
Analiza stochastyczna 2 
wyk .
1cw .
99cw .
Arytmetyka teoretyczna 
wyk .
1cw .
99cw .
Combinatorial Group Theory 
wyk .
1cw .
Complex data 
wyk .
1lab .
Descriptive set theory 
wyk .
1cw .
Dynamika topologiczna w teorii modeli 
wyk .
1cw .
Ekonometria 1 
wyk .
1cw .
99cw .
Ekonometria 2 
wyk .
1cw .
99cw .
Funkcje analityczne 
wyk .
1cw .
99cw .
Funkcje analityczne R 
wyk .
1cw .
99cw .
Geometria elementarna 1 
wyk .
1cw .
2cw .
99cw .
Health insurance mathematics 
wyk .
1lab .
Hidden Markov models in computational biology 
wyk .
1cw .
Introduction to simulations and Monte Carlo methods 
wyk .
1lab .
2lab .
3lab .
99lab .
1cw .
2cw .
99cw .
Konstrukcje geometryczne i elementy teorii Galois 
wyk .
1cw .
99cw .
Krzywe eliptyczne 
wyk .
1cw .
Logika 
wyk .
1cw .
Matematyczne podstawy mechaniki kwantowej 
wyk .
1cw .
Matematyka ubezpieczeń majątkowych i osobowych 
wyk .
1lab .
99lab .
Matematyka ubezpieczeń życiowych 
wyk .
1cw .
99cw .
Mathematical programming and optimization 
wyk .
1cw .
2cw .
99cw .
Measures on topological spaces 
wyk .
1cw .
99cw .
Methods of classification and dimensionality reduction 
wyk .
1lab .
2lab .
3lab .
99lab .
Metody klasyfikacji i redukcji wymiaru 
wyk .
1lab .
2lab .
3lab .
Modele liniowe i planowanie doświadczeń 
wyk .
1cw .
Modelowanie stochastyczne 
wyk .
1cw .
2cw .
99cw .
Nieliniowa analiza funkcjonalna 
wyk .
1cw .
Rozmaitości różniczkowalne 
wyk .
1cw .
99cw .
Statistical learning 
wyk .
1lab .
2lab .
3lab .
99lab .
Stopień odwzorowania 
wyk .
1cw .
99cw .
Symulacje i algorytmiczne zastosowania łańcuchów Markowa 
wyk .
1cw .
Szeregi i transformata Fouriera 
wyk .
1cw .
99cw .
Teoria modeli 
wyk .
1cw .
99cw .
Topologia 
wyk .
1cw .
2cw .
99cw .
Wielowymiarowa analiza statystyczna 
wyk .
1cw .
99cw .
Wprowadzenie do symulacji i metod Monte Carlo 
wyk .
1lab .
2lab .
1cw .
Wprowadzenie do teorii zbiorów 
wyk .
1cw .
99cw .
Wstęp do inżynierii finansowej 
wyk .
1lab .
2lab .
99lab .
Zaawansowane metody numeryczne 
wyk .
1lab .
99lab .
Zaawansowane modele liniowe 
wyk .
1lab .
2lab .
3lab .
99lab .
Zaawansowane przedmioty do wyboru (M)
Przedmioty niestandardowe (E)
E-learning: Introduction to Bayesian Inference 
1war .
Elements of Multivariate Statistics: Theory and Applications 
wyk .
1lab .
Markov Chain Monte Carlo Algorithms 
wyk .
Zaawansowane przedmioty do wyboru (M)
Seminaria przeglądowe (S)
Combinatorics of the Reals 
1sem .
Credit Suisse Quantitative Modelling Academy 
1sem .
Dynamika działań grup 
1sem .
Free probability: a combinatorial approach 
1sem .
Miary ryzyka w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej 
1sem .
Nierówności w analizie matematycznej i harmonicznej 
1sem .
Półgrupy miar na przestrzeniach euklidesowych i grupach Liego 
1sem .
Równania Hamiltona-Jacobiego-Bellmana 
1sem .
Równania ośrodków ciągłych 
1sem .
Spacery losowe 
1sem .
Topologia różniczkowa 
1sem .
Wybrane zagadnienia kombinatoryki 
1sem .
2sem .
Wybrane zagadnienia wielowymiarowej analizy danych 
1sem .
Przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (H)
Antropogeniczne zmiany klimatyczne 
wyk .
1cw .
Historia Wrocławia 
wyk .
Kultura języka 
wyk .
1cw .
2cw .
Rynek kapitałowy i finansowy 
wyk .
1cw .
2cw .
99cw .
Wstęp do ekonomii 
wyk .
1cw .
Wstęp do socjologii 
wyk .
1cw .
2cw .
99cw .
Przedmioty dla spec. nauczycielskiej (N)
Emisja głosu 1 
1cw .
2cw .
Historia matematyki 
wyk .
1cw .
Konwersatorium dydaktyczne - metody aktywizujące 
1cw .
Konwersatorium z matematyki dla nauczycieli w języku angielskim 
konw .
Metodyka nauczania matematyki 1 
wyk .
1cw .
99cw .
Metodyka nauczania matematyki 3 
wyk .
1cw .
99cw .
Pedagogika dla nauczycieli 
wyk środa13.30 — 15.0607inna częst.
konw środa13.30 — 15.0607inna częst.
Pedagogika dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych 
konw .
Praktyka - imprezy popularnonaukowe w IM 1 
1prk- .
Praktyka - imprezy popularnonaukowe w IM 2 
1prk- .
Praktyka - nauczanie matematyki 2 
1prk- .
Praktyka - nauczanie matematyki 3 
1prk- .
Praktyka obserwacyjna - nauczanie matematyki 1 
1prk- .
2prk- .
Praktyka obserwacyjna - nauczanie matematyki 3 
1prk- .
2prk- .
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole 
1prk- czwartek8.0 — 12.0innainna częst.
2prk- czwartek8.0 — 12.0innainna częst.
Psychologia dla nauczycieli 
wyk piątek17.45 — 19.15607inna częst.
Psychologia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych 
konw .
Psychologia rozwoju człowieka 
konw piątek17.45 — 19.15607inna częst.
Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki 
konw .
Wspomaganie rozwoju dziecka i dysharmonie rozwojowe 
konw wtorek10.15 — 12.0603inna częst.
Wstęp do geometrii 
1cw .
Przedmioty z zakresu nauk przyrodniczych (NP)
Kartografia matematyczna 
wyk .
1cw .
Pozostałe przedmioty
Ochrona własności intelektualnej 
1cw .
2cw .
3cw .
4cw .
Pisemny egzamin licencjacki 
1egz .
Pisemny egzamin licencjacki 2 
1egz .
2egz .
Pisemny egzamin magisterski 
1egz .
2egz .
Planowanie kariery zawodowej II 
konw .
Praktyka zawodowa 
1prk- .
2prk- .
Szkolenie biblioteczne 
1cw .