Plan zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 - wersja robocza

Data ostatniej aktualizacji danych: 2020-07-03 20:15

Grupy przedmiotów według programu z 2019r.
Stare grupy widoczne są w USOSie.

Kliknij nazwę przedmiotu, by zobaczyć opis w USOSie.


1 wyk. Małgorzata Romanowska- poniedziałekk 12.15 — 14.20 inna sporadyczniee Termin do uzgodnienia z prowadzącym.
gr. typ prowadzący dzień godziny sala częstot. uwagi
(2019) Przedmioty obowiązkowe (O)
Algebra I 
wyk .
1cw .
Algebra liniowa 1 
wyk .
konw .
1cw .
2cw .
3cw .
Algebra liniowa 2 
wyk .
konw .
1cw .
2cw .
3cw .
Algebra liniowa 2 R 
wyk .
konw .
1cw .
Analiza matematyczna 1 
wyk .
konw .
1cw .
2cw .
Analiza matematyczna 2 
wyk .
konw .
1cw .
2cw .
3cw .
Analiza matematyczna 3 
wyk .
konw .
1cw .
2cw .
Analiza matematyczna II 
wyk .
1cw .
2cw .
Kombinatoryka 
wyk .
1cw .
2cw .
3cw .
4cw .
5cw .
Kombinatoryka R 
wyk .
1cw .
Programowanie 1 (C++) 
wyk .
1lab .
2lab .
3lab .
4lab .
5lab .
Rachunek prawdopodobieństwa 1 
wyk .
1cw .
2cw .
3cw .
4cw .
Równania różniczkowe 1 
wyk .
1cw .
2cw .
3cw .
4cw .
Równania różniczkowe 1 R 
wyk .
1cw .
2cw .
Seminarium magisterskie 1 
1sem- .
2sem- .
Seminarium magisterskie 2 
1sem- .
2sem- .
3sem- .
4sem- .
5sem- .
Wprowadzenie do laboratorium komputerowego 
1lab .
2lab .
3lab .
4lab .
Wstęp do matematyki 
wyk .
konw .
1cw .
Zespołowy projekt specjalnościowy 
1cw .
2cw .
(2019) Standardowe przedmioty do wyboru (L)
Eksploracja danych 
1lab .
Excel 
1lab .
Laboratorium z rachunku prawdopodobieństwa 
1lab .
2lab .
3lab .
LaTeX 
1lab .
2lab .
Mikroekonomia 1 
wyk .
1cw .
2cw .
Podstawy statystyki praktycznej 
wyk .
1lab .
2lab .
3lab .
4lab .
5lab .
6lab .
7lab .
8lab .
1cw .
2cw .
3cw .
Programowanie 2 (Python) 
wyk .
1lab .
2lab .
3lab .
4lab .
5lab .
Rozwój oprogramowania w R 
1lab .
Visual Basic w Excelu 
1lab .
Wprowadzenie do R 
1lab .
2lab .
Wstęp do geometrii 
1cw .
Wycena i analiza instrumentów finansowych 1 
wyk .
1lab .
2lab .
3lab .
4lab .
5lab .
Zastosowanie modelowania matematycznego w bankowości 
wyk .
1lab .
2lab .
(2019) Zaawansowane przedmioty do wyboru (M)
Algebra 2 R 
wyk .
1cw .
Algorytmy statystyki praktycznej 
wyk .
1lab .
Analiza dużych zbiorów danych 
wyk .
1lab .
2lab .
Analiza funkcjonalna 2 
wyk .
1cw .
Arytmetyka teoretyczna 
wyk .
1cw .
Complex data 
wyk .
1lab .
Deskryptywna teoria mnogości 
wyk .
1cw .
Ekonometria 1 
wyk .
1cw .
2cw .
Funkcje analityczne 
wyk .
1cw .
Funkcje analityczne R 
wyk .
1cw .
Geometria elementarna 1 
wyk .
1cw .
Health insurance mathematics 
wyk .
1lab .
Konstrukcje geometryczne i elementy teorii Galois 
wyk .
1cw .
Logika A 
wyk .
1cw .
Matematyka ubezpieczeń majątkowych i osobowych 
wyk .
1lab .
Matematyka ubezpieczeń życiowych 
wyk .
1cw .
Metody klasyfikacji i redukcji wymiaru 
wyk .
1lab .
2lab .
3lab .
Modele liniowe i planowanie doświadczeń 
wyk .
1cw .
Modelowanie stochastyczne 
wyk .
1cw .
2cw .
Nieliniowa analiza funkcjonalna 
wyk .
1cw .
Programowanie matematyczne i optymalizacja 
wyk .
1cw .
Rozmaitości różniczkowalne 
wyk .
1cw .
Statistical learning 
wyk .
1lab .
2lab .
3lab .
Symulacje i algorytmiczne zastosowania łańcuchów Markowa 
wyk .
1cw .
Topologia 
wyk .
1cw .
2cw .
Wielowymiarowa analiza statystyczna 
wyk .
1cw .
Wprowadzenie do teorii zbiorów 
wyk .
1cw .
Wstęp do inżynierii finansowej 
wyk .
1lab .
2lab .
3lab .
Zaawansowane metody numeryczne 
wyk .
1lab .
Zaawansowane modele liniowe 
wyk .
1lab .
2lab .
(2019) Zaawansowane przedmioty do wyboru (M)
(2019) Przedmioty niestandardowe (E)
(2019) Zaawansowane przedmioty do wyboru (M)
(2019) Seminaria przeglądowe (S)
Credit Suisse Quantitative Modelling Academy 
1sem .
Miary ryzyka w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej 
1sem .
(2019) Przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (H)
Historia Wrocławia 
wyk .
Rynek kapitałowy i finansowy 
wyk .
1cw .
Wstęp do ekonomii 
wyk .
1cw .
(2019) Przedmioty dla spec. nauczycielskiej (N)
Konwersatorium dydaktyczne - metody aktywizujące 
konw .
Konwersatorium dydaktyczne - ocenianie holistyczne 
konw .
Konwersatorium z matematyki dla nauczycieli w języku angielskim 
konw .
Metodyka nauczania matematyki 1 
wyk .
1cw .
Metodyka nauczania matematyki 2 
wyk .
1cw .
Metodyka nauczania matematyki 3 
wyk .
1cw .
Pedagogika dla nauczycieli 
wyk .
konw .
Praktyka - imprezy popularnonaukowe w IM 1 
1prk- .
Praktyka - imprezy popularnonaukowe w IM 2 
1prk- .
Praktyka - nauczanie matematyki 1 
1prk- .
Praktyka - nauczanie matematyki 2 
1prk- .
Praktyka - nauczanie matematyki 3 
1prk- .
Praktyka obserwacyjna - nauczanie informatyki 3 
1prk- .
Praktyka obserwacyjna - nauczanie matematyki 1 
1prk- .
2prk- .
Praktyka obserwacyjna - nauczanie matematyki 3 
1prk- .
Psychologia dla nauczycieli 
wyk .
Psychologia dla nauczycieli 
wyk .
1cw .
Psychologia rozwoju człowieka 
konw .
Psychologiczne podstawy edukacji w szkole podstawowej 
1cw .
TI w nauczaniu matematyki 
konw .
(2019) Przedmioty z zakresu nauk przyrodniczych (NP)
Kartografia matematyczna 
wyk .
1cw .
Podstawy genetyki 
wyk .
1cw .
Pozostałe przedmioty
Funkcje analityczne 1 
wyk .
1cw .
2cw .
Hidden Markov models in computational biology 
wyk .
1cw .
Historia matematyki 
wyk .
1cw .
Konwersatorium z matematyki dla nauczycieli w języku angielskim 2 
konw .
Kultura języka 
wyk .
1cw .
2cw .
Ochrona własności intelektualnej 
1cw .
2cw .
3cw .
4cw .
5cw .
Planowanie kariery zawodowej I 
konw .
Planowanie kariery zawodowej II 
konw .
Praktyka zawodowa 
1prk- .
2prk- .
Programowanie obiektowe 2 (Python) 
wyk .
1lab .
2lab .
3lab .
4lab .
5lab .
Wybrane zagadnienia analizy harmonicznej 1 
wyk .
1cw .