Plan zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025 - wersja robocza

Data ostatniej aktualizacji danych: 2024-07-14 21:45

Kliknij nazwę przedmiotu, by zobaczyć opis w USOSie.

Grupy 99 przeznaaczone są dla powtarzających przedmiot mających zaliczenia ćwieczeń.


1 wyk. Małgorzata Romanowska- poniedziałekk 12.15 — 14.20 inna sporadyczniee Termin do uzgodnienia z prowadzącym.
gr. typ prowadzący dzień godziny sala częstot. uwagi
Przedmioty obowiązkowe (O)
Algebra 1 
wyk Piotr Kowalski .
konwPiotr Kowalski .
1cw Piotr Błaszkiewicz .
2cw Jakub Gogolok .
3cw Daniel Danielski .
4cw Tomasz Rzepecki .
5cw Aleksandra Wencel .
99cw .
Algebra 1 R 
wyk Krzysztof Krupiński .
konwKrzysztof Krupiński .
1cw Krzysztof Krupiński .
99cw .
Algebra II 
wyk Ludomir Newelski .
1cw Ludomir Newelski .
99cw .
Algebra liniowa 1 
wyk Tomasz Elsner .
konw .dni P
konw .dni P
konw .dni P
1cw Tomasz Elsner .
2cw Małgorzata Romanowska-Majsnerowska .
3cw Jan Kraszewski .
4cw .
5cw .
99cw .
Algebra liniowa 1 R 
wyk Jan Dymara .
konwJan Dymara .
1cw Tomasz Rzepecki .
2cw Jakub Gogolok .
99cw .
Algebra liniowa 2 
wyk Aleksandra Wencel .
konwAleksandra Wencel .
1cw Tadeusz Pezda .
99cw .
Analiza i topologia 
wyk .
1cw .
3cw .
4cw .
99cw .
Analiza i topologia R 
wyk .
1cw .
99cw .
Analiza matematyczna 1 
wyk Jarosław Wróblewski .
konwJarosław Wróblewski .dni N
konw .dni N
konw .dni N
1cw Jarosław Wróblewski .
2cw Krzysztof Omiljanowski .
3cw Miłosz Krupski .
4cw .
5cw .
99cw .
Analiza matematyczna 3 
wyk .
konw .
1cw .
2cw .
3cw .
99cw .
Analiza matematyczna I 
wyk Marcin Preisner .
1cw Marcin Preisner .ISIM
2cw Maciej Kucharski .MT
99cw .
Analiza matematyczna III 
wyk Ewa Damek .
1cw Piotr Biler .
99cw .
Programowanie 1 (Python) 
wyk .
1lab .
2lab .
3lab .
4lab .
5lab .
6lab .
99lab .
Seminarium magisterskie 1 
1sem- .semestr 1
2sem- .semestr 1
3sem- .semestr 1
5sem- .semestr 1
Seminarium magisterskie 2 
1sem- .
2sem- .dla T
3sem- .dla AF
Wprowadzenie do laboratorium komputerowego 
1lab .
Wstęp do matematyki 
wyk Piotr Borodulin-Nadzieja .
konwPiotr Borodulin-Nadzieja .
1cw .
2cw .
3cw .
4cw .
5cw .
6cw .
99cw .
Wstęp do matematyki R 
wyk Jan Kraszewski .
konwJan Kraszewski .
1cw Jan Kraszewski .
99cw .
Zespołowy projekt specjalnościowy 
1cw .
2cw .
3cw .
4cw .
5cw .
6cw .
Standardowe przedmioty do wyboru (L)
Bazy danych 
wyk .
1lab .
2lab .
3lab .
4lab .
5lab .
6lab .
7lab .
99lab .
1cw .
2cw .
3cw .
4cw .
99cw .
Excel 
1lab .
2lab .
LaTeX 
1lab .
Modelowanie statystyczne w zarządzaniu wierzytelnościami masowymi 
wyk Grzegorz Chłapiński .
1lab Grzegorz Chłapiński .
Programowanie 2 (C++) 
wyk .
1lab .
2lab .
99lab .
Programowanie i analiza danych w R 
1lab Mateusz Staniak .
Proseminarium 1 
1sem- .
Visual Basic w Excelu 
1lab .
Wprowadzenie do R 
1lab .
2lab .
Zaawansowane przedmioty do wyboru (M)
Analiza funkcjonalna 1 
wyk .
1cw .
99cw .
Analiza stochastyczna 
wyk Konrad Kolesko .
1cw Konrad Kolesko .
99cw .
Geometria algebraiczna 
wyk Piotr Kowalski .
1cw Jakub Gogolok .
Infinitary combinatorics 
wyk .
1cw .
Matematyczne aspekty algorytmów i obliczeń kwantowych 
wyk Marek Bożejko .
1cw Marek Bożejko .
Matematyka nieprzemienna 
wyk Anna Wysoczańska-Kula .
1cw Anna Wysoczańska-Kula .
Matematyka ubezpieczeń majątkowych i osobowych 
wyk .
1lab .
Miara i całka 
wyk Grzegorz Plebanek .
1cw Grzegorz Plebanek .
99cw .
Modele liniowe 
wyk .
1lab .
2lab .
3lab .
4lab .
5lab .
99lab .
Modelowanie deterministyczne 
wyk .
1lab .
2lab .
3lab .
Numerical methods 
wyk .= Analiza numeryczna
1lab .
Podstawy geometrii i geometria nieeuklidesowa 
wyk .
1cw .
99cw .
Rachunek prawdopodobieństwa 2 R 
wyk Dariusz Buraczewski .
1cw .
Równania różniczkowe 2 R 
wyk Piotr Biler .
1cw .
Simulations and algorithmic applications of Markov chains 
wyk .= Symulacje i algorytmiczne zastosowania łańcuchów Markowa
1cw .
Statystyka 
wyk Grzegorz Wyłupek .
1lab .
2lab .
3lab .
4lab .
5lab .
6lab .
99lab .
1cw .dni N
2cw .dni P
3cw .dni N
4cw .dni P
99cw .
Stochastyczne modele układów oddziałujących 
wyk Piotr Dyszewski .
1cw Piotr Dyszewski .
Symulacje i algorytmiczne zastosowania łańcuchów Markowa 
wyk Paweł Lorek .In English upon request. "Simulations and algorithmic applications of Markov chains"
1cw Paweł Lorek .
Szeregi czasowe 
wyk .
1cw .
2cw .
3cw .
99cw .
Theoretical foundations of the analysis of large data sets 
wyk Liudmyla Zaitseva .= Teoria analizy dużych zbiorów danych
1lab Liudmyla Zaitseva .
99lab .
Wnioskowanie statystyczne 
wyk .
1cw .
99cw .
Wprowadzenie do symulacji i metod Monte Carlo 
wyk .
1lab .dni P
2lab .dni P
99lab .
1cw .
99cw .
Wstęp do matematyki ubezpieczeniowej 
wyk .
1cw .
2cw .
99cw .
Wstęp do procesów stochastycznych 
wyk .
1cw .
Zaawansowane przedmioty do wyboru (M)
Przedmioty niestandardowe (E)
E-learning: Bayesian data analysis 
1war .
E-learning: Computer intensive methods 
1war .
E-learning: Semiparametric regression 
1war Jaroslaw Harezlak .
Zaawansowane przedmioty do wyboru (M)
Seminaria przeglądowe (S)
Piąty problem Hilberta 
1sem Mariusz Tobolski .
Przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (H)
Demografia 
wyk .
1lab .
2lab .
Przedmioty dla spec. nauczycielskiej (N)
Elementy prawa oświatowego i bezpieczeństwo w szkole 
1war .sem. 3
Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela 
1war .
Metodyka nauczania matematyki II 
wyk .= Metodyka nauczania matematyki 3
1prk- .
1cw .
Pedagogiczne podstawy pracy nauczyciela 
1war .sem. 3
Pedagogika - uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
konw .sem. 3
Podstawy dydaktyki 
1cw Elżbieta Kalinowska .
Praktyka - nauczanie matematyki 2 
1prk- .
Praktyka - nauczanie matematyki 3 
1prk- .
Psychologiczne podstawy pracy nauczyciela 
1war .sem. 3
Warsztaty zadaniowe dla nauczycieli 
1cw .
Wstęp do arytmetyki 
1cw .sem. 3
Przedmioty z zakresu nauk przyrodniczych (NP)
Podstawy genetyki 
wyk .budynek biotechnologii s. 0.30
1cw .
Pozostałe przedmioty
Geometryczna teoria grup 
wyk Jacek Świątkowski .
1cw Jacek Świątkowski .
Pisemny egzamin licencjacki 
1egz .
Pisemny egzamin licencjacki 2 
1egz .
Pisemny egzamin magisterski 
1egz .
Podstawy prawa dla ekonomistów 
wyk .
1cw .
Podstawy rachunkowości 
wyk .
1cw .
99cw .
Praktyka zawodowa 
1prk- .dla pozostałych
2prk- .dla AF i T
Statistics and linear models 
wyk .
1lab .
Szkolenie biblioteczne 
wyk .