Studia zamawiane „Matematyka na UWr — studia pełne możliwości”

Informacje o zakończonym projekcie
„Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych — pilotaż”,
realizowanym w latach 2008 — 2011

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w latacj 2008 — 2011 realizował ofertę projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych — pilotaż”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem tego programu było zachęcanie do studiowania nauk stosowanych. W naszym przypadku chodziło o matematykę finansową oraz zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Ministerstwo przyznało nam maksymalne możliwe dofinansowanie. W szczególności 30 studentów otrzymywało w ramach programu stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie.

W ramach realizacji projektu ofertę dydaktyczną rozszerzono o dodatkowe zajęcia:

Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem i na stałe weszły do oferty dydaktycznej Instytutu Matematycznego UWr. Zajęcia realizowane były przy pomocy stworzonej na potrzeby projektu platformy e-learningowej. Ponadto w ramach zajęć wyrównawczych studenci realizowali dwa semestry Matematyki elementarnej na poziomie B.


Inną formą uatrakcyjnienia studiów, realizowaną w ramach projektu, była seria spotkań z pracownikami sektora finansowego pt. „Spotkania z matematykami w biznesie”. Odbyły się następujące spotkania: