Studia zamawiane „Matematyka na UWr — studia pełne możliwości”

Praktyki i staże — informacje podstawowe

W ramach projektu, na III. roku studiów, planuje się dwumiesięczne staże (w pełnym wymiarze godzin) w renomowanych instytucjach bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych dla dziesięciu studentów na rok (w sumie 20 miejsc). Wynagrodzenie wynosi 2500 zł/m-c.

Staż, pod okiem opiekuna z instytutu, umożliwi zbobycie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności. Osoba ta pomoże studentom w wyborze odpowiedniego miejsca odbycia stażu i kontrolować będzie jakość realizowanych staży w poszczególnych firmach.

Aby zapewnić wysoką jakość staży, każdy student odbywał będzie staż pod pieczą opiekuna, pracownika odpowiedniej instytucji, który powinien wprowadzić stażystę w jakiś prakyczny problem i pomóc go rozwiązać, aby student naprawdę zdobył praktyczną wiedzę dzięki uczestnictwu w stażu.


Wyniki konkursu

Wyniki konkursu stażowego są dostępne tutaj

Dokumenty do pobrania