Studia zamawiane „Matematyka na UWr — studia pełne możliwości”

By zostać studentem studiów zamawianych na kierunku matematyka w Uniwersytecie Wrocławskim, trzeba spełnić dwa warunki.


Po pierwsze, trzeba zostać studentem kierunku matematyka, czyli przejść z sukcesem procedurę rekrutacyjną. Wszystkie szczegóły z tym związane można znaleźć na stronie poświęconej rekrutacji. Tam też można znaleźć więcej szczegółów na temat tego, jak wyglądają studia matematyczne w UWr. A gdy po lekturze tej strony nadal ma się pytania, należy je zadać, korzystając z forum studenckiego lub adresu rekrutacja (at) math.uni.wroc.pl .


Po drugie, zostawszy już studentem, należy przystąpić do programu studiów zamawianych, wypełniając i składając w dziekanacie następujące dokumenty:

Warto w tym miejscu wspomnieć, że przystąpienie do programu studiów zamawianych nie nakłada na studenta żadnych zobowiązań, za to daje mu możliwość skorzystania z rozlicznych dobrodziejstw programu.


Dla studentów przystepujących do projektu w roku akad. 2012/13 przygotowaliśmy prezenty powitalne, które zostaną wręczone w momencie złożenia dekłaracji uczestniczenia.