Studia zamawiane „Matematyka na UWr — studia pełne możliwości”

Informacje o stypendiach projektu studiów zamawianych

Listy rankingowe konkursu stypendialnego

Reklamacje przyjmowane są do dnia 10 kwietnia 2015 r. w dziekanacie.

Przypominamy o zakazie równoczesnego pobierania innych stypendiów pochodzących ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Osoby zakwalifikowane w konkursach innych projektów powinny zrezygnować z jednego z tych stypendiów.

Dokumenty do pobraniaPlanowany rozkład liczby przyznawanych stypendiów w poszczególnych miesiącach

  2012 2013 2014 2015
II III IV V VI X XI XII I II III IV V VI VII X XI XII I II III IV V VI VII X XI XII I II III IV V VI VII
Rekrutacja śródroczna
nabór 2012 55 55 55 55 55 49 49 49 49 49 22 22 22 22 22 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30          
Rekrutacja letnia
nabór 2011 55 55 55 55 55 37 37 37 37 37 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 30 30 30 30 30                    
nabór 2012           60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 40 40 40 40 40 45 45 45 45 45 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30