Studia zamawiane „Matematyka na UWr — studia pełne możliwości”

Konwersatorium specjalistyczne w języku angielskim — dostępne dla studentów III i IV semestru w cyklu 15h / sem. Celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze specjalistyczną terminologią matematyczną w języku angielskim. Zajęcia odbywać się będą w grupach maksymalnie piętnastoosobowych. Dostępne będą 3 gr./sem. dla rekrutacji śródrocznej oraz 5 gr./sem. dla rekrutacji czerwcowej.

W semestrze wiosennym 2013/2014 dostępnie będą następujące grupy:


 • dr Tomasz Elsner,
  poniedziałki, w godzinach 815 — 1000, pierwsze zajęcia 10 marca w sali 606.
 • mgr Małgorzata Mikołajczyk,
  soboty, 1115 — 1300, s. 602, pierwsze zajęcia 15 marca.
 • Dla osób, którym nie pasują powyższe terminy: grupa (dodatkowa)
  dra hab. Macieja Paluszyńskiego,
  poniedziałek, 10 marca, 1415 — 1600, s. 606.

Pliki do pobrania