Dr
Anna Wysoczańska-Kula
adiunkt
Zakład Analizy Matematycznej
English version
Pokój w IM 10.5, tel. 71-375-70-95.
E-mail: anna.kula (at) math.uni.wroc.pl

Adres:
Instytut Matematyczny
Uniwersytet Wrocławski
pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wroclaw
Konsultacje (semestr letni 2016/2017):
poniedziałki 12:30-13:30, czwartki 14:15-15:15

Zainteresowania naukowe:
grupy kwantowe,
nieprzemienna probabilistyka,
nieprzemienne procesy stochastyczne.

Seminarium:
Nieprzemienna Analiza Harmoniczna (czwartki, 10-12, sala 604)

Stypendia i granty:
 1. grant SONATA finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 2017-2020.

 2. grant FUGA nr 2012/04/S/ST1/00102 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 09.2012-08.2014.

Najnowsze publikacje:
 1. Uwe Franz, Anna Kula, Adam Skalski; Lévy Processes on Quantum Permutation Groups.
  Noncommutative Analysis, Operator Theory and Applications, Fabio Cipriani, Fabrizio Colombo, Irene Sabadini (eds.), Linear Operators and Linear Systems 252, Birkhäuser Basel, 2016, pp. 193-259. Dostęp on-line.
 2. Biswarup Das, Uwe Franz, Anna Kula, Adam Skalski; One-to-one correspondence between generating functionals and cocycles on quantum groups in presence of symmetry.
  Mathematische Zeitschrift 281, Issue 3 (2015), pp. 949–965. Dostęp on-line.
 3. Anna Kula; Woronowicz construction of compact quantum groups for functions on permutations. Classification result for N=3.
  Journal of Mathematical Analysis and Applications 21 (2015), pp. 1673–1712. Dostęp on-line.
  więcej publikacji

Preprinty:
 1. Anna Kula, Michał Wojtylak, Janusz Wysoczański; Rank two perturbations of matrices and operators, and operator model for t-transformation of probability measures.
  Przyjęte do druku w Journal of Functional Analysis. Dostęp on-line.

Dydaktyka 2016/2017:
Wybrane rozdziały analizy i topologii 2 (więcej)
Matematyka dla studentów chemii (więcej)
Wybrane rozdziały analizy i topologii 1 (więcej na stronie dr Anny Krystek)

Dydaktyka 2015/2016:
Wybrane rozdziały analizy i topologii 2 (więcej)

Dydaktyka 2014/2015:
Matematyka dla studentów chemii (więcej)

Dydaktyka 2013/2014:
Wybrane rozdziały analizy i topologii I (WRAiT 1 na stronie wykładowcy)