Dr
Anna Wysoczańska-Kula
adiunkt
Zakład Analizy Matematycznej


Matematyka dla studentów chemii
semestr letni 2016/2017


Zasady zaliczania zajęć

Jak się uczyć matematyki na studiach?

Terminy i zakres kolokwiów:
 • Kolokwium 1: 17 listopada (czwartek), zakres: listy 1-4oraz lista 0
 • Kolokwium 2: 15 grudnia (czwartek), zakres: listy 5-7a
 • Kolokwium 3: 19 stycznia (czwartek), zakres: listy 8-10
 • Kolokwium poprawkowe: 31 stycznia (wtorek), godz. 16:00, sala IICD, wszystkie zestawy.
 • Egzamin: 6 lutego (poniedziałek), godz. 13:15-16, sala IBB i IIEF.
  Lista podziału na sale.
 • Egzamin poprawkowy: 21 lutego (wtorek), godz. 9-13, sala EM (Instytut Matematyczny).
Polecana literatura:
 • E. Steiner; Matematyka dla chemików.
 • H. Pidek-Łopuszańska, W. Ślebodziński, K. Urbanik; Matematyka dla chemików.
 • M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1 i 2. (Część 1: Definicje, twierdzenia, wzory. Część 2: Przykłady i zadania. Część 3: Kolokwia i egzaminy.)
 • W. Krysicki, L. Włodarski; Analiza matematyczna w zadaniach.
 • A. Cunningham, R. Whelan; Maths for Chemists Booklet. University of Birmingham.
 • Khan Academy, materiały po polsku i angielsku, zwłaszcza Wstęp do rachunku różniczkowego, Rachunek różniczkowy, Rachunek całkowy oraz Równania różniczkowe.
Zestawy zadań (do przygotowania na ćwiczenia)

powrót do strony głównej/back to the main page