Dr
Anna Wysoczańska-Kula
adiunkt
Zakład Analizy Matematycznej


Wybrane rozdziały analizy i topologii 1
semestr zimowy 2017/2018


Polecana literatura:
  • K. Kuratowski "Wstęp do teorii mnogości i topologii"
  • W. Kaczor, M. Nowak "Zadania z analizy matematycznej"
  • W. Rudin "Podstawy analizy matematycznej", "Analiza rzeczywista i zespolona"
  • W. Kołodziej "Analiza matematyczna"
  • P. Krupski "Wstęp do topologii A" (skrypt dostępny tutaj)

Ogłoszenia:
  • Zasady zaliczania zajęć
  • Egzamin odbędzie się 1 lutego, w godz. 9-12.
  • Pierwsze kolokwium odbędzie się 28 listopada, w godz. 8:15-10:00, w sali EM. Kolokwium obejmie materiał z list 1-6 i będzie się składać z 5-6 zadań.

Zestawy zadań (do przygotowania na ćwiczenia) powrót do strony głównej/back to the main page