Dr
Anna Wysoczańska-Kula
adiunkt
Zakład Analizy Matematycznej


Wybrane rozdziały analizy i topologii 1
semestr zimowy 2017/2018


Polecana literatura:
 • K. Kuratowski "Wstęp do teorii mnogości i topologii"
 • W. Kaczor, M. Nowak "Zadania z analizy matematycznej"
 • W. Rudin "Podstawy analizy matematycznej", "Analiza rzeczywista i zespolona"
 • W. Kołodziej "Analiza matematyczna"
 • P. Krupski "Wstęp do topologii A" (skrypt dostępny tutaj)
 • G. Plebanek "Miara i całka" (skrypt dostępny tutaj, wersja gamma 2013)

Ogłoszenia:
 • Zasady zaliczania zajęć
 • Egzamin odbędzie się 1 lutego, w godz. 9-12, w sali 601.
 • Pierwsze kolokwium odbędzie się 28 listopada, w godz. 8:15-10:00, w sali EM. Kolokwium obejmie materiał z list 1-6 i będzie się składać z 5-6 zadań.
 • Drugie kolokwium odbędzie się 16 stycznia, w godz. 8:15-10:00 (w sali EM). Kolokwium obejmie materiał z list 7-12 i będzie się składać z 5-6 zadań.
 • W dniach 15 i 18 stycznia nie będzie konsultacji.
 • Ćwiczenia dla grupy czwartkowej zaplanowane na 18 stycznia są przesunięte na piątek (19.01), godz. 12-14, sala 601 (razem z grupą mgr A. Hejny).
 • Kolokwium poprawkowe(dla osób, które nie zaliczyły któregoś z kolokwiów) odbędzie się we wtorek 30 stycznia o godz. 13:00.
 • Egzamin poprawkowy odbędzie się w piatek 16 lutego, o godz. 9:00, w sali 605. Prace będzie można oglądać we wtorek 20 lutego, o godz. 13.

Zestawy zadań (do przygotowania na ćwiczenia) powrót do strony głównej/back to the main page