Dr
Anna Wysoczańska-Kula
adiunkt
Zakład Analizy Matematycznej


Wybrane rozdziały analizy i topologii 2
semestr letni 2017/2018


Polecana literatura:
 • F. Leja, Funkcje zespolone
 • J. Chądzyński, Wstęp do analizy zespolonej
 • J. Krzyż, Zbiór zadań z funkcji analitycznych
 • W. Mlak, Wstęp do teorii przestrzeni Hilberta
 • J. Chmieliński, Analiza funkcjonalna. Notatki do wykładu

Ogłoszenia:
 • Zasady zaliczania zajęć
 • Egzamin odbędzie się 20 czerwca (środa), w godz. 9-12, w sali EM.
 • Ćwiczenia 16.03 zostaną połączone z konwersatorium i będą stanowiły jeden blok zajęć; rozpoczną się o godz. 9:15 i potrwają do 11:45. Na te zajęcia nie ma zestawu do przygotowania - będziemy robić zadania 'na bieżąco'. Bardzo proszę o punktualność!
 • Pierwsze kolokwium odbędzie się 13 kwietnia, w godz. 8:15-10:00. Kolokwium obejmie materiał z list 1-6 i będzie się składać z 5-6 zadań. Dzień wcześniej, 12 kwietnia, na wykładzie będziemy omawiać zadania z listy powtórkowej.
 • Uwaga! W dniu 12 kwietnia nie będzie konsultacji. Osoby zainteresowane spotkaniem proszę o kontakt w środę 11 kwietnia.
 • W dniach 10-11 maja nie będzie wykładu, ćwiczeń ani konsultacji. Wykład z 10 maja odrabiamy 17 kwietnia (wtorek), w godz. 12-14, w sali B. Wykład z 11 maja odrabiamy 24 kwietnia (wtorek), w godz. 12-14, w sali B. Ćwiczenia z 11 maja odrabiamy 22 maja (wtorek), w godz. 12-14, w sali B.
 • Na zajęciach 18 maja będziemy omawiać listę 10 oraz kończyć listę 9.
 • Drugie kolokwium odbędzie się 1 czerwca (piątek), w godz. 8:15-10:00 (w sali 601). Kolokwium obejmie materiał z list 7-12 i będzie się składać z 5-6 zadań i jednego zadania z teorii.
 • W dniach 14-15 czerwca nie będzie konsultacji oraz zajęć w piątek. Wykład 14 czerwca odbędzie się normalnie (godz. 14:15, sala 605). Wykład (konwersatorium) z 15 czerwca odrobimy we wtorek 29 maja (godz. 12-14, sala B, powtórka 2).
 • Prace z kolokwium 2 można oglądać 5 czerwca (wtorek) w godz. 14-15.
 • Kolokwium poprawkowe (1 i 2) odbędzie się 6 czerwca (w środę), w godz. 15-17, w sali HS.
 • Konsultacje w piątek 8 czerwca są przesunięte na godz. 15-16.
 • Powtórka przed egzaminem (odrabianie ćwiczeń z 15 czerwca) odbędzie się 19 czerwca (wtorek), w godz. 14:15-15:45 w sali 603.

Zestawy zadań (do przygotowania na ćwiczenia): powrót do strony głównej/back to the main page