Dr
Anna Wysoczańska-Kula
adiunkt
Zakład Analizy Matematycznej


Wybrane rozdziały analizy i topologii 2
semestr letni 2017/2018


Polecana literatura:
  • F. Leja, Funkcje zespolone
  • J. Chądzyński, Wstęp do analizy zespolonej
  • J. Krzyż, Zbiór zadań z funkcji analitycznych
  • W. Mlak, Wstęp do teorii przestrzeni Hilberta
  • J. Chmieliński, Analiza funkcjonalna. Notatki do wykładu

Ogłoszenia:
  • Zasady zaliczania zajęć
  • Egzamin odbędzie się 20 czerwca (środa), w godz. 9-12, w sali EM.
  • Ćwiczenia 16.03 zostaną połączone z konwersatorium i będą stanowiły jeden blok zajęć; rozpoczną się o godz. 9:15 i potrwają do 11:45. Na te zajęcia nie ma zestawu do przygotowania - będziemy robić zadania 'na bieżąco'. Bardzo proszę o punktualność!

Zestawy zadań (do przygotowania na ćwiczenia): powrót do strony głównej/back to the main page