Dr
Anna Wysoczańska-Kula
adiunkt
Zakład Analizy Matematycznej


Zajęcia dydaktyczne


Dydaktyka 2017/2018:
Wybrane rozdziały analizy i topologii 1 (więcej)

Dydaktyka 2016/2017:
Wybrane rozdziały analizy i topologii 2 (więcej)
Matematyka dla studentów chemii (więcej)
Wybrane rozdziały analizy i topologii 1 (więcej na stronie dr Anny Krystek)

Dydaktyka 2015/2016:
Wybrane rozdziały analizy i topologii 2 (więcej)

Dydaktyka 2014/2015:
Matematyka dla studentów chemii (więcej)

Dydaktyka 2013/2014:
Wybrane rozdziały analizy i topologii I (WRAiT 1 na stronie wykładowcy)

powrót do strony głównej/back to the main page