Wykład z matematyki dla chemii i toksykologii sadowej odbywa się we

wtorki w godzinach 8.25 - 10.00 w sali IBB .