dr hab.
Andrzej Raczyński

Dyżur prodziekana d/s dydaktyki matematyki:  • wtorek: godz. 11.00- 12.00
Dyżur odbywa się w dziekanacie.