dr hab.
Andrzej Raczyński

Dyżur prodziekana d/s dydaktyki matematyki:  • poniedziałek: godz. 9.15 - 10.15
Dyżur odbywa się w dziekanacie.