Dr
Agnieszka
Wojciechowska-Waszkiewicz

adiunkt

Pokój w IM 505, tel. 3204-435.
E-mail: awoj@math.uni.wroc.pl
Doktorat: 1971, Uniwersytet Wrocławski.

Zainteresowania naukowe:
dydaktyka, historia, podstawy i metodologia matematyki.

Ważniejsze publikacje w latach 1995-2000:
  1. Artykuły w czasopi¶mie "Matematyka" ,
  2. "Pedagogika w pokoju nauczycielskim" pod red. K. Kru-szewskiego, WSiP W-wa, 2000.