Jan Czajkowski

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Adres e-mail: czajkow


Dydaktyka

Semestr zimowy 2018/19:

Konsultacje: pok. 306, czwartek 10–11, piątek 9–10.


Prace

,,Pewne własności klastrów w perkolacji na płaszczyźnie hiperbolicznej'' (praca magisterska)

,,Clusters in middle-phase percolation on hyperbolic plane'', Noncommutative Harmonic Analysis with Applications to Probability III, Banach Center Publications, tom 96, Warszawa 2012 (wersja w serwisie arXiv)