Jan Czajkowski

Adres e-mail: czajkow


Olimpijskie kółko matematyczne w XIV LO (rok szk. 2017/18, sem. zimowy)

[11/01/2018] Dodałem zadania 7–15 do listy 4. Na 30. stycznia (po feriach) każdy rozwiązuje przynajmniej dwa zadania z tematu ,,teoria liczb'' oraz przynajmniej po jednym zadaniu z każdego z pozostałych trzech tematów na liście.

[02/01/2018] Zamieszczam listę zadań domowych 4. Gwiazdka oznacza zadanie nieco trudniejsze. Niech każdy rozwiąże na wtorek przynajmniej dwa zadania.

[14/12/2017] Zmodyfikowałem nieco listę zadań domowych 3: dodałem zadanie 4. i wskazówkę do zadania 2.

[05/12/2017] Zamieszczam króciutką listę zadań domowych 3 na tw. o siecznych i potęgę punktu względem okręgu (dla wszystkich).

[21/11/2017] Ustaliliśmy termin odrabiania zajęć sprzed tygodnia: spotykamy się w piątek (24/11) o godz. 7:25.

[03/11/2017] Uaktualniłem trochę listy zadań: usunąłem strzałki przy zadaniach, które już omówiliśmy i dodałem jedno zadanie z geometrii przestrzennej na końcu w wersji B. (Odnośniki do plików poniżej.) Rozwiążcie na wtorek przynajmniej po dwa wybrane zadania.

[19/10/2017]

Zmodyfikowałem nieco zestaw ,,łatwiejszy'', a ,,trudniejszy'' jest bez zmian. Dałem też parę wskazówek. Proponowane zadania są oznaczone strzałkami, z tym że w zestawie łatwiejszym różowe strzałki oznaczają zadania być może nieco trudniejsze od tych z niebieskimi strzałkami.

Umówmy się tak: niech każdy rozwiąże na wtorek przynajmniej 2 wybrane zadania.

Przypominam: te ,,łatwiejsze'' zadania wybrałem z myślą o klasach I, a ,,trudniejsze'' – o klasach II–III. Jednak jeśli poziom zadań według takiego przyporządkowania nie będzie komuś odpowiadał, to można spojrzeć na ten drugi zestaw zadań (łatwiejszy lub trudniejszy). Jeśli ,,łatwiejszy'' okaże się za trudny, proszę się nie przejmować, omówimy na kółku.

Uwaga: nie piszcie rozwiązań do oddania mi, jedynie przygotujcie na zajęcia.

[12/10/2017] Zadania domowe 1:


Prace

,,Pewne własności klastrów w perkolacji na płaszczyźnie hiperbolicznej'' (praca magisterska)

,,Clusters in middle-phase percolation on hyperbolic plane'', Noncommutative Harmonic Analysis with Applications to Probability III, Banach Center Publications, tom 96, Warszawa 2012 (wersja w serwisie arXiv)