Jan Czajkowski

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Adres e-mail: czajkow


Dydaktyka

Konsultacje: termin: pon. 10–11 i ptk. 17–18, lub umawiany przez e-mail. Forma: zdalnie, na kanale Teams ćwiczeń z danego przedmiotu lub w zespole konsultacji.

Semestr letni 2020/21:


Prace

,,Pewne własności klastrów w perkolacji na płaszczyźnie hiperbolicznej'' (praca magisterska)

,,Clusters in middle-phase percolation on hyperbolic plane'', Noncommutative Harmonic Analysis with Applications to Probability III, Banach Center Publications, tom 96, Warszawa 2012 (wersja w serwisie arXiv)