Jan Czajkowski

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Adres e-mail: czajkow


Dydaktyka

Konsultacje: pok. 306, pon. 10:10-11:10, śr. 10:05-11:00, można się też umawiać przez e-mail.

Semestr letni 2018/19:

Semestr zimowy 2018/19:


Prace

,,Pewne własności klastrów w perkolacji na płaszczyźnie hiperbolicznej'' (praca magisterska)

,,Clusters in middle-phase percolation on hyperbolic plane'', Noncommutative Harmonic Analysis with Applications to Probability III, Banach Center Publications, tom 96, Warszawa 2012 (wersja w serwisie arXiv)