Jan Czajkowski

Adres e-mail: czajkow


Olimpijskie kółko matematyczne w XIV LO (rok szk. 2017/18, sem. zimowy)

[19/10/2017]

Zmodyfikowałem nieco zestaw ,,łatwiejszy'', a ,,trudniejszy'' jest bez zmian. Dałem też parę wskazówek. Proponowane zadania są oznaczone strzałkami, z tym że w zestawie łatwiejszym różowe strzałki oznaczają zadania być może nieco trudniejsze od tych z niebieskimi strzałkami.

Umówmy się tak: niech każdy rozwiąże na wtorek przynajmniej 2 wybrane zadania.

Przypominam: te ,,łatwiejsze'' zadania wybrałem z myślą o klasach I, a ,,trudniejsze'' – o klasach II–III. Jednak jeśli poziom zadań według takiego przyporządkowania nie będzie komuś odpowiadał, to można spojrzeć na ten drugi zestaw zadań (łatwiejszy lub trudniejszy). Jeśli ,,łatwiejszy'' okaże się za trudny, proszę się nie przejmować, omówimy na kółku.

Uwaga: nie piszcie rozwiązań do oddania mi, jedynie przygotujcie na zajęcia.

[12/10/2017] Zadania domowe 1:


Prace

,,Pewne własności klastrów w perkolacji na płaszczyźnie hiperbolicznej'' (praca magisterska)

,,Clusters in middle-phase percolation on hyperbolic plane'', Noncommutative Harmonic Analysis with Applications to Probability III, Banach Center Publications, tom 96, Warszawa 2012 (wersja w serwisie arXiv)