Jan Czajkowski – ćwiczenia z rachunku prawdopodobieństwa 1

Adres e-mail: czajkow

Termin zajęć: s. 603, poniedziałek, 8:15–10:00.

Konsultacje: pok. 306, pon. 10:10-11:10, śr. 10:05-11:00, można się też umawiać przez e-mail.


Uzupełnienie do zasad zaliczania podanych na stronie prof. Szeklego:

Odnośnie zadań nadobowiązkowych z list:

Ogłoszenia:

[28.02.2019]: Przełożyliśmy pierwsze ćwiczenia na kolejny poniedziałek 4. marca. Odrobimy w związku z tym jedne ćwiczenia w któryś piątek o 8:15.


Strona główna

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego