Institute of Mathematics
Wroclaw University
Pl.Grunwaldzki 2/4
room 313
50-384 Wroclaw, Poland


e-mail Andrzej.Dabrowski@math.uni.wroc.pl

(48)713757424
fax (48)713757429


Powrot do strony glownej