• Elementarna analiza danych    | • Praktyczna Analiza Regresji Ekspertyza statystyczna | • Uogolniony model liniowy GLIM | • Seminarium magisterskie | • Laboratorium statystyczne 1 | • Analiza danych jakosciowych   

Statystyczne modelowanie decyzji biznesowych w darmowym pakiecie R(2011)   

Statystyczne modelowanie decyzji biznesowych w darmowym pakiecie R(2012)   
  


  •
laboratorium statystyczne 2    • Statystyka dla nauczycieli   | • Wybrane zagadnienia statystyki wielowymiarowej    | • Statystyka   | • Algorytmy optymalizacji    |