Kombinatoryka i Elementy Rachunku Prawdopodobieństwa

POZOR: Tutaj znajdują się wyniki pierwszego kolokwium z uwzględnioną poprawą. Wyniki nie są ostateczne, gdyż można spróbować porozmawiać na temat wyników ze mną i Panem Mincerem celem reklamacji. Zaliczenie dostana osoby, które maja przynajmniej 40 %, czyli 12 punktów w przypadku tylko jednego kolokwium, lub 24 w przypadku dwóch. Można przyjść na drugie kolokwium i nie oddać pracy do oceny. Zachęcam do spróbowania napisania drugiego kolokwium niezależnie od posiadanego aktualnie wyniku, gdyż kolokwium to postaramy się zrobić maksymalnie łatwe. Proszę przygotować się ze znajomości twierdzeń: Erdosa-de Bruijna, Erdosa-Ko-Rado, Spernera, oraz Halla o małżeństwach.

Lista 1

Lista 2

Lista 3

Lista 4

Lista 5

Konsultacje

Będę urzędował we wtorki w pokoju 310 w godzinach 12-13. Można również próbować umówić się indywidualnie pisząc do mnie maila.

Wykonanie: flankerds.com