Czym papiery są?

Treści naukowe tak jak cokolwiek innego można sobie różnorako poklasyfikować. Artykuły, przedruki, broszury, slajdy, książki i co tam jeszcze chcemy. Jeśli anglojęzyczny naukowiec chciałby umieścić swoje, jakże różne, dzieła naukowe na jednej stronie, przeważnie stronę tę nazywa "Papers". Po polsku "Papiery".

Praktycznie wszystkie moje papiery można znaleźć na serwerze arXiv

Artykuły

On Kerov polynomials for Jack characters (z Valentinem Férayem) wysłane, 2012

Asymptotics of characters of symmetric groups: Structure of Kerov character polynomials (z Piotrem Śniadym) Journal of Combinatorial Theory, Series A, 119 (6), 2012, 1174-1193

Explicit combinatorial interpretation of Kerov character polynomials as numbers of permutation factorizations (z Valentinem Férayem i Piotrem Śniadym) Adv. Math. 225 (2010) 81-120

Papiery konferencyjne

Polynomial functions on Young diagrams arising from bipartite graphs (z Piotrem Śniadym), FPSAC 2011, Reykjavik (Iceland), DMTCS proc. AO, 2011, 257-268

Characters of symmetric groups in terms of free cumulants and Frobenius coordinates (z Valentinem Férayem i Piotrem Śniadym), FPSAC 2009, Hagenberg (Austria), DMTCS proc. AK, 2009, 337-348

Slajdy

Polynomial functions on the set of Young diagrams and coloring of bipartite graphs (wersja skrócona) FPSAC 2011, Reykjavik 13-17.06.2011

Polynomial functions on the set of Young diagrams and coloring of bipartite graphs Workshop on Free Probability and Random Combinatorial Structures, Bielefeld 06-08.12.2010

Żadne z powyższych

Struktura wielomianów Kerova (po polsku), Praca magisterska, Wrocław, 2010

Wykonanie: flankerds.com