Prof. dr hab.
Roman Duda
Profesor zwyczajny

Pokój w IM 408, tel. 3204-409.
E-mail: duda@math.uni.wroc.pl
Doktorat: 1961, IM PAN.
Habilitacja: 1968, IM PAN.
Tytuł profesora: 1976.

Zainteresowania naukowe:
topologia, historia matematyki.

Ważniejsze publikacje w latach 1995-2000:
  1. Duda, R. "Fundamenta Mathematicae and the Warsaw School of Mathematics", w książce: C. Goldsitine, J. Gray, J. Ritter (red.) L'Europe mathematique, Paris 1996, 479-498.
  2. Duda, R. (1996) "Stan i perspektywy matematyki w Polsce", Nauka Polska, Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, 5, 33-52.
  3. Duda, R. (1997) "Mathematics: Essential Tensions", Foundations of Science 2, 11-19.
  4. Duda, R. "Matematycy polscy za granicą", w książce: A. i Z. Judyccy (red.) Materiały III Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Rzym 1998, 151-158.
  5. Duda, R. (2000) "Integralność matematyki", Filozofia Nauki 8, 7-19.