Kamil Dyba

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-383 Wrocław, pokój 103, kamil.dyba
Pracownia Ekspertyz Statystycznych: prest


"Linear Algebra with Analytical Geometry", summer semester in acad. year 2018/2019

"Ekonometria 1", semestr letni w roku akad. 2018/2019

"Laboratorium statystyczne 1", semestr letni w roku akad. 2018/2019

"Laboratorium z rachunku prawdopodobieństwa", semestr letni w roku akad. 2018/2019

"Podstawy statystyki praktycznej", semestr letni w roku akad. 2018/2019

"Mathematics in Management", winter semester in acad. year 2018/2019

"Logic and set theory", semestr zimowy w roku akad. 2017/2018

"Laboratorium statystyczne 2", semestr zimowy w roku akad. 2018/2019

"Wprowadzenie do R", semestr zimowy w roku akad. 2018/2019

"Excel", semestr letni w roku akad. 2017/2018

"Statystyka A", semestr zimowy w roku akad. 2017/2018:

"Laboratorium z algebry liniowej", semestr zimowy w roku akad. 2017/2018

"Modelowanie statystyczne w zarządzaniu wierzytelnościami masowymi", semestr letni w roku akad. 2016/2017

"Statystyka w zastosowaniach", semestr letni w roku akad. 2016/2017

"Analiza danych w pakiecie R", semestr zimowy w roku akad. 2014/2015

"Wprowadzenie do symulacji i metod Monte Carlo", semestr letni w roku akad. 2013/2014

"Arkusze kalkulacyjne w statystyce", semestr letni w roku akad. 2011/2012

Materiały dotyczące analizy szeregów czasowych w pakiecie R

Zadania do wykładu "Wnioskowanie statystyczne", semestr zimowy w roku akad. 2011/2012

Zadania do wykładu "Modele liniowe i planowanie doświadczeń", semestr letni w roku akad. 2010/2011:

Zadania do wykładu "Wnioskowanie statystyczne", semestr zimowy w roku akad. 2010/2011:

Zadania do wykładu "Statystyka matematyczna", semestr zimowy w roku akad. 2009/2010:

Inne materiały: