Materialy do algebry liniowej 1R (jesien 2016):


Wyklad: srody, 8:00-8:45, sala EM; czwartki, 9:15-11:00, sala WS.

Cwiczenia: srody, 9-11, sala EM (Dymara) i B (Gal).

konwersatorium: czwartki, 8-9, sala WS

konsultacje wykladowcy: wtorki 7-8, srody 11-12 + na zamowienie (dymara@math.uni.wroc.pl), 301. sroda, 8.II.2017, 10-12.

Kolokwia: czwartek,27.X,9:15-11; 8.XII, 9:15-11; sroda, 18.I.2017, 8:15-10:00, EM

Egzamin: piatek, 10.II.2017, 9-14, s. WS.

Egzamin poprawkowy: czwartek, 16.II.2017, 9-14, sala A.


Uzyteczne linki: skrypt Szkapiaka-Jankowskiego


Listy zadan:

lista1 , lista2 , lista3 , lista4 , lista5 , lista6i7 , lista8 , lista9 , lista10 , lista11 , lista12 , lista13 ,


Materialy Piotra Sniadego do wykladu 2007/08:

zadania z klasowek i egzaminow

Wyklady: wyklad 1 , wyklad 2 , wyklad 3 , wyklad 4 , wyklad 5 , wyklad 6 , wyklad 7 , wyklad 8 , wyklad 9 , wyklad 10 , wyklad 11 .