Materialy do algebry liniowej 1R (jesien 2017):


Wyklad: srody, 8:15-10:00, sala EM; czwartki, 12:15-13:00, sala WS.

Cwiczenia:

poniedziaƂki, 12:15-14:00, sala 603 (Jan Dymara);

wtorki, 15:15-17:00, sala HS (Adam Malinowski).

konwersatorium: czwartki, 13:15-14:00, sala WS.

konsultacje wykladowcy: srody 7:10-8:10, piatki 13:10-14:10 + na zamowienie (dymara@math.uni.wroc.pl), 301.

Sobota, 9 XII 2017, 14:00

Wtorek, 12 XII 2017, 17:30


Kolokwia: 8 XI, 13 XII, 24 I.

Egzamin:

Egzamin poprawkowy:


Uzyteczne linki: skrypt Szkapiaka-Jankowskiego


Listy zadan:

lista0 , lista1 , lista2 , lista3 , lista4 , lista5 , lista6 , lista7 , lista8 , lista9 ,


Materialy Piotra Sniadego do wykladu 2007/08:

zadania z klasowek i egzaminow

Wyklady: wyklad 1 , wyklad 2 , wyklad 3 , wyklad 4 , wyklad 5 , wyklad 6 , wyklad 7 , wyklad 8 , wyklad 9 , wyklad 10 , wyklad 11 .