Materialy do algebry liniowej 1R (jesien 2017):


Wyklad: srody, 8:15-10:00, sala EM; czwartki, 12:15-13:00, sala WS.

Cwiczenia:

poniedziaƂki, 12:15-14:00, sala 603 (Jan Dymara);

wtorki, 15:15-17:00, sala HS (Adam Malinowski).

konwersatorium: czwartki, 13:15-14:00, sala WS.

konsultacje wykladowcy: srody 7:10-8:10, piatki 13:10-14:10 + na zamowienie (dymara@math.uni.wroc.pl), 301.

Sobota, 9 XII 2017, 14:00

Wtorek, 12 XII 2017, 17:30

Wtorek, 23 I 2018, 17:00, HS

Wtorek, 30 I 2018, 17:00, HS

Poniedzialek, 12 II 2018, 12:00, 301


Kolokwia: 8 XI, 13 XII, 24 I.

Egzamin: czwartek, 1 II 2018, 12:30-17:00, WS.

Egzamin poprawkowy: sroda, 14 II 2018, 9-13, EM.


Uzyteczne linki: skrypt Szkapiaka-Jankowskiego


Listy zadan:

lista0 , lista1 , lista2 , lista3 , lista4 , lista5 , lista6 , lista7 , lista8 , lista9 , lista10 , lista11 , lista12 , lista13 , lista14 ,


Materialy Piotra Sniadego do wykladu 2007/08:

zadania z klasowek i egzaminow

Wyklady: wyklad 1 , wyklad 2 , wyklad 3 , wyklad 4 , wyklad 5 , wyklad 6 , wyklad 7 , wyklad 8 , wyklad 9 , wyklad 10 , wyklad 11 .