Geometria rozniczkowa (jesien 2015):


Wyklad: wtorki, 10-12, sala 605

Cwiczenia: wtorki, 8-10, sala 605

Kolokwium: 12.I.2016, 8:30

Egzamin: 13.II.2016, 10:00-?, sala EM


Zbior zadan Antona Petrunina


Listy zadan (w zadaniu 13b z listy 5 jest poprawka):

lista1 , lista2 , lista3 , lista4 , lista5 , lista6 ,