Materialy do algebry dla ISIMu (wiosna 2014):


Cwiczenia: poniedzialki - 14-16, sala A; 16-17, sala HS.

Wyklad: czwartki - 14-17, sala EM.

dwa kolokwia: 14.IV, 26.V

Egzamin: 23.VI.2014, 12:00-??:??, s. EM

Egzamin poprawkowy: wtorek, 9.IX.2014, 12:30-??:??, sala 601

konsultacje : czw. 13-14, pt 12-13, + na zamowienie (dymara@math.uni.wroc.pl)


Uzyteczne linki:

Strona Piotra Sniadego z materialami do wykladu 2008

skrypt Szkapiaka-Jankowskiego

ksiazka Jiriego Matouska

Terence Tao: metoda wielomianowa w kombinatoryce

Tim Gowers o tensorach


Listy zadan:

lista1 , lista2 , lista3 , lista4 , lista5 , lista6 , lista7 , lista7C , lista8 , lista9 , lista10 , lista11 , lista12 ,


Notatki o formach kwadratowych: formy kwadratowe ,

stara lista o liczbach zespolonych, ktora zostala wchlonieta przez liste 7C: liczby zespolone ,

lista smieciowa ,