Rozmaitosci (wiosna 2007)

Wyklad (Jan Dymara): piatek, 8-10, s. 604.

Cwiczenia (Tomasz Elsner): piatek, 10-12, s. 711.

literatura


Listy zadan (ukladamy je z Tomaszem Elsnerem)

lista 1 , lista 3/2 , lista 2 , lista 3 , lista 4 , lista 5 , lista 6 , lista 7 , lista 8 , lista 9 ,