Tomasz Elsner's page

Tomasz Elsner

Geometric group theory, Algebraic topology


Algebra I (semestr letni 2018/19)

Zasady zaliczania (świczenia 27.02)

Lista 1 (świczenia 27.02)

Lista 2 (świczenia 6.03)

Lista 3 (świczenia 13.03)

Lista 4 (świczenia 20.03)

Lista 5 (świczenia 27.03)

Lista 6 (świczenia 3.04)

Lista 7 (świczenia 10.04)

Lista 8 (świczenia 17.04)

Lista 9 (świczenia 24.04)

Lista 10 (świczenia 15.05)

Lista 11 (świczenia 22.05)

Lista 12 (świczenia 29.05)

Lista 13 (świczenia 5.06)

Lista 14 (świczenia 13.06)


Algebra liniowa 2 (semestr letni 2018/19)

Organizacja zajÍś, zasady zaliczania oraz kalendarz semestru

Lista 1 (wyk≥ad 22.02, świczenia 25.02)

Lista 2 (wyk≥ad 27.02, 1.03, świczenia 4.03)

Lista 3 (wyk≥ad 6.03, 8.03, świczenia 11.03)

Lista 4 (wyk≥ad 13.03, 15.03, świczenia 18.03)

Lista 5 (wyk≥ad 20.03, 22.03, świczenia 25.03)

Lista 6 (wyk≥ad 29.03, 3.04, 5.04, świczenia 8.04)

Lista 7 (wyk≥ad 10.04, 12.04, świczenia 15.04)

Lista 8 (wyk≥ad 24.04, 26.04, świczenia 29.04)

Lista 9 (świczenia 6.05)

Lista 10 (wyk≥ad 8.05, 10.05, świczenia 13.05)

Lista 11 (wyk≥ad 17.05, 22.05, 24.05 świczenia 27.05)

Lista 12 (wyk≥ad 29.05, 31.05 świczenia 3.06)

Lista 13 (wyk≥ad 5.06, 7.06 świczenia 10.06)

WstÍpny termin egzaminu poprawkowego z Algebry liniowej 2 to:

5 wrzeúnia (czwartek), godz. 9.00

ProszÍ o niezw≥ocznĻ informacjÍ, jeúli termin ten koliduje z innym egzaminem poprawkowym. Zwracam uwagÍ, Ņe jeúli otrzymam zg≥oszenie o kolizji z innym egzaminem, termin moŅe ulec zmianie.


Algebra liniowa 1 (semestr zimowy 2018/19)

Organizacja zajÍś, zasady zaliczania oraz kalendarz semestru

Skrypt Algebra liniowa 1 (wersja robocza - aktualizacja 13.10)

Lista 0 (świczenia 3.10)

Lista 1 (wyk≥ad 4.10 i 8.10, świczenia 10.10)

Lista 2 (wyk≥ad 11.10 i 15.10, świczenia 17.10)

Lista 3 (wyk≥ad 18.10 i 22.10, świczenia 24.10)

Lista 4 (wyk≥ad 25.10, 29.10, 5.11, świczenia 7.11)

Lista 5 (wyk≥ad 8.11, świczenia 14.11)

Lista 6 (wyk≥ad 22.11 i 26.11, świczenia 28.11)

Lista 7 (wyk≥ad 29.11 i 3.12, świczenia 5.12)

Lista 8 (wyk≥ad 6.12 i 10.12, świczenia 12.12)

Lista 9 (wyk≥ad 13.12 i 17.12, świczenia 19.12)

Lista 10 (wyk≥ad 27.12, 3.01, 7.01, świczenia 9.01)

Lista 11 (wyk≥ad 17.01, 21.01, świczenia 23.01)

Lista 12 (wyk≥ad 24.01, 28.01, świczenia 30.01)


Page on systolic complexes:

Simplicial Nonpositive Curvature