W semestrze zimowym 2013/2014 nie prowadzę zajęć dydaktycznych.

Ćwiczenia z algebry liniowej A2

Semestr letni 2012/2013

Wtorki, 8:15 :(, sala B

Zasady zaliczania

Dostępne na stronie wykładu.


Ćwiczenia z topologii różniczkowej

Semestr zimowy 2012/2013

Wtorki, 12:15, sala 711

Zasady zaliczania

W trakcie semestru pojawi się kilka zadań domowych. Ich rozwiązania będą oceniane w skali 0-10 punktów. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest usyskanie co najmniej 50% punktów za zadania domowe. Ocena końcowa będzie wyznaczona na podstawie aktywności na ćwiczeniach oraz punktacji zadań domowych.

Treści zadań domowych będą pojawiać się na tej stronie. Rozwiązania należy spisać w TeXu i oddać wydruk lub przesłać e-mailem w formacie PDF.

Wyniki zadań domowych
Zadanie 1.1 Zadanie 2.1 Zadanie 2.2 Suma Prognoza zaliczenia
MK 0 5 10 15 zaliczenie
WP 0 0 0 0 brak zaliczenia
TR 7 10 10 27 zaliczenie
3 + 1 5 7 16 zaliczenie