pictures/logo2.gif (11.9 KB)

Paweł Głowacki - Półgrupy operatorówPółgrupy operatorów

rok akademicki 2010/11
Harmonogram egzaminów:

24 czerwca, godz. 10.00 -- pp. Baranowki, Kępa,
28 czerwca, godz. 10.00 -- pp. Kalinowski, Drygier, Langowski,
2 lipca, godz. 10.00 -- pp. Świderski, Bekała.

Program wykładu przewiduje omówienie następujących zagadnień:

1. Półgrupy operatorów ciągłe w normie,
2. Gęsto określone operatory domknięte,
3. Teoria Hille-Yosidy,
4. Półgrupy holomorficzne,
5. Wzór perturbacyjny,
6. Zbieżność ciągu półgrup,
7. Zagadnienia aproksymacji.

Polecam następujące podręczniki:

[1] Dunford-Schwartz, Linear operators, vol I,
[2] W. Rudin, Analiza funkcjonalna,
[3] A. Pazy, Semigroups of linear operators,
[4] Simon-Reed, Functional analysis, vol I, II,
[5] K. Yosida, Functional Analysis,
[6] Engel-Nagel, One-parameter semigroups ...
[7] Hille-Phillips, Functional Analysis and semigroups,
[8] H. Schaefer, Topological vector spaces.

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE:

notatki1 notatki2 notatki3 notatki4 notatki5
notatki6 notatki7 notatki8 notatki9 notatki10
notatki11 notatki12 notatki13 notatki14 notatki15 notatki16

Twierdzenie Eberleina-Smulyana
Twierdzenie Eberleina-Smulyana (alternatywny dowód)


ĆWICZENIA:

lista1 lista2 lista3 lista4 lista5 lista6