Kamil Duszenko (28 maja 1986 - 23 lipca 2014)
Fragmenty wiersza Powrót J. Kaczmarskiego