Termin i miejsce zajęć

Narzędzia

Przydatne linki

Literatura

  1. Bradley N. Miller — Problem Solving with Algorithms and Data Structures Using Python, link.
  2. Dusty Phillips — Python 3 Object Oriented Programming, link.
  3. Luciano Ramalho — Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming.

Omówiony materiał

  1. Złożoność algorytmów: notacja asymptotyczna (O(·), Ω(·) i Θ(·)) oraz eksperymentalne wyznaczanie czasu działania programu (zob. [A, rozdz. 2]), przykłady.