Wspomnienia o prof. dr hab. Andrzeju Hulanickim

Informacje i program sesji
Lista uczestników sesji
O Profesorze Andrzeju Hulanickim
Spis publikacji
Galeria
Wspomnienia

Wspomnienia prof. dr hab. Ewy Damek o Profesorze Andrzeju Hulanickim, Przegląd Uniwersytecki (5/2008) s. 58-60 (tłumaczenie angielskie).

Opinia o prof. dr hab. Andrzeju Hulanickim w zwiazku z wnioskiem o przyznanie nagrody MENiS za caloksztalt osiagniec naukowych, prof. dr hab. Ewy Damek.

Na stronie Cornell University Library: wywiad Eugene B. Dynkina z Profesorem Andrzejem Hulanickim.

Tłumaczenie życiorysu Profesora Andrzeja Hulanickiego, dr Maciej Paluszyński, który ukazał się w Wiadomościach matematycznych, 45 (1), 2009.

Master - artykuł otwierający specjalne wydanie Colloquium Mathematicum dedykowane pamięci Andrzeja Hulanickiego.

Andrzej Hulanicki w bazie ludzie nauki.

Wspomnienia prof. dra hab. Marka Bożejki o Profesorze Andrzeju Hulanickim

Wspomnienia mgra Ryszarda Pelczara o Profesorze Andrzeju Hulanickim