Lista polskich wyrazów

Lista zawiera plik opisujacy odmianę w formacie ispell-a i listę słów z zaznaczoną odmianą. Gdy lista ta była tworzona ispell nie miał polskiego słownika. Jednym z założeń (celów) przy tworzeniu tej listy było uzyskanie słownika do ispell-a. Obecnie ispell ma swoją listę słow (chyba większą, ale nie są one łatwe do porównania), więc ten jest mniej ciekawy. Jednakże drugim celem było zebranie bazy informacji o odmianie wyrazów w języku Polskim. Dlatego plik wzorców odmiany dzieli wyrazy według kategorii gramatycznych. Obecnie (r. 2006) jest to największe znane mi otwarte źródło informacji o kategriach gramatycznych i odmianie polskich wyrazów.