Nota biograficzna

 
 

Urodził się w 1939 roku w Przemyślanach w województwie tarnopolskim. Świadectwo maturalne uzyskał w 1955 roku w Mielcu. Studiował w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w latach 1955-1957 i Uniwersytecie im. Bolesława Bieruta we Wrocławiu w latach 1957-1960. Dyplom magistra matematyki uzyskał na podstawie pracy Dyskryminacja za pomoc± dendrytów napisanej pod kierunkiem Juliana Perkala w 1960 roku, doktoryzował się na podstawie rozprawy O optymalnych sieci pobierania prób napisanej pod kierunkiem Stefana Zubrzyckiego w 1965 roku. Stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych uzyskał na podstawie rozprawy Procesy awarii systemów urządzeń w 1969 roku.

Był zatrudniony w Uniwersytecie Wrocławskim od 01.02.1960 roku, w szczególności na stanowisku docenta od 01.10.1969 roku, profesora nadzwyczajnego od 01.12.1976 roku, profesora zwyczajnego od 01.02.1992 roku. W różnych formach był zatrudniany w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1961), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1971), Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu (1972), Politechnice Wrocławskiej (1978), Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1995-96). W różnych okresach czasu pełnił obowiązki administracyjne: kierownika Zakładu Matematyki dla Przyrodników, Zakładu Zastosowań Matematyki, zastępcy dyrektora do spraw dydaktycznych (1978-1981, 1984-1991) Instytutu Matematycznego.

Jest autorem ponad stu prac naukowych. Jego zainteresowania obejmuj± teorię obsługi masowej, odnowy, niezawodności i biomatematykę. Należy do matematyków mających kontakt z wieloma przedstawicielami innych nauk: technicznych, ekonomicznych, biologii, medycyny i sportu. Jest autorem kilku not popularyzujących matematykę w postaci modelowania matematycznego zjawisk z życia codziennego. Wypromował około stu magistrów matematyki preferując prace z zakresu probabilistycznych zastosowań oraz czterech doktorów (Jarosław Bartoszewicz, Wiesław Dziubdziela, Małgorzata Romanowska, Władysław Szczotka).

Interesuje się historią sztuki i jest autorem rysunków, prac malarskich i innych.