Lista publikacji:

 

 

 1. B. Kopociński, O podziale terytorialnym Polski na części, Zastos. Matem. 5 (1960), 173-177.
 2. B. Kopociński, Dyskryminacja za pomocą dendrytów, Zastos. Matem. 5 (1960), 271-279.
 3. B. Kopociński, O kształcie komory silników rotacyjnych, Wiadom. Matem. 4 (1961), 283-288.
 4. B. Kopociński, On a model of a queue with dalayed feedback, Zastos. Matem. 7 (1963), 51-57.
 5. B. Kopociński, Uogólnienie schematu cybernetycznego Bogdanika-Perkala, Polski Tygodnik Lekarski 19(16) (1964), 580-581.
 6. B. Kopociński, L. Zubrzycka, Uwaga o podziale zespołu cech na podzespoły zgodne, Zastos. Matem. 7 (1964), 317-321.
 7. T. Bogdanik, B. Kopociński, Zastosowanie liniowej dyskryminacji graficznej do rozpoznania różnicowego, Polski Tygodnik Lekarski 20(7) (1964), 243-245.
 8. T. Bogdanik, B. Kopociński, Zastosowanie statystyki Manna-Whitneya do rozpoznania różnicowego, Kontrolowane Badania Kliniczne, PAN, Biuro Kształcenia i Doskonalenia Kadr Naukowych, Warszawa 1964, 47-55.
 9. B. Kopociński, O optymalności trójkątnej sieci próbek, Sprawozd. Wrocł. Tow. Naukowego 19, B (1964), 20-24.
 10. B. Kopociński, J. Perkal, L. Szopa, O sekwencji płci kurcząt II, Sprawozd. Wrocł. Tow. Naukowego 20, B (1965), 6-9.
 11. B. Kopociński, On the local optymality of some regular sampling patterns in the plane, Zastos. Matem. 8 (1965), 1-12.
 12. B. Kopociński, On the local optimality of some regular sampling patterns in the plane II, Zastos. Matem. 9(1) (1966), 63-73.
 13. B. Kopociński, O pewnym modelu z teorii kolejek z uogólnionym sprzężeniem zwrotnym intensywności zgłoszeń i długości kolejki, Zeszyty Problemowe Nauki Polskiej 27 (1966), 75-79.
 14. B. Kopociński, Rozkład zmiennej losowej dystansowej, Prace Naukowe WSE we Wrocławiu 6 (1967), 83-92.
 15. B. Kopociński, Breakdown processes of systems in series, Zastos. Matem. 9 (1967), 149-160.
 16. B. Kopociński, E. Trybusiowa, Breakdown time distribution of systems in series, Zastos. Matem. 9 (1968), 227-237.
 17. I. Kopocińska, B. Kopociński, Rozkłady odstępów między zmianami stanu w sys-temie M/G/1 ze sprzężeniem zwrotnym, Zastos. Matem. 9 (1968), 219-226.
 18. B. Kopociński, Breakdown processes of systems in parallel, Zastos. Matem. 9 (1969), 239-252.
 19. B. Kopociński, E. Trybusiowa, The distribution of discrete tree length on a line, Zastos. Matem. 10 (1969), 129-133.
 20. B. Kopociński, On the sequence of facility instalation, Zastos. Matem. 11 (1970), 131-136.
 21. I. Kopocińska, B. Kopociński, Queueing systems with feedback, Bull. Acad. Pol. Sci. Sér. Math. Astronom. Phys. 19 (1971), 397-401.
 22. I. Kopocińska, B. Kopociński, Queueing systems with feedback, Zastos. Matem. 12 (1972), 373-384.
 23. B. Kopociński, On the number of local extrema in a sequence of independent random variables, Zastos. Matem. 13(1) (1972), 35-41.
 24. B. Kopociński, Z. Kowal, Losowa nośność graniczna konstrukcji o dwóch mini-malnych krytycznych zbiorach elementów mających elementy wspólne, Archiwum Inżynierii Lądowej 18(1) (1972), 103-115.
 25. W. Dziubdziela, B. Kopociński, Z. Kowal, Ultimate bearing capacity of structural systems with minimal critical sets having join elements in pairs, Archiwum Mechaniki Stosowanej, 25 (1973), 719-731.
 26. B. Kopociński, A transportation system viewed as a queueing system, Zastos. Matem. 14 (1973), 429-437.
 27. B. Kopociński, O pewnym systemie transportu jako systemie obsługi masowej, Przegl. Statyst. 20(2) (1973), 193-200.
 28. B. Kopociński, Some estimations of two-terminal series-parallel system reliabili-ty, Zastos. Matem. 14 (1974), 9-16.
 29. W. Dziubdziela, B. Kopociński, Z. Kowal, Losowa nośność graniczna konstrukcji o trzech minimalnych zbiorach krytycznych mających elementy wspólne, Archiwum Inżynierii Lądowej 20(1) (1974), 125-136.
 30. I. Kopocińska, B. Kopociński, Queueing systems with mixed input stream and feedback, Zastos. Matem. 14 (1974), 177-183.
 31. I. Kopocińska, B. Kopociński, Włożone łańcuchy Markowa dla pewnych rozbudowanych procesów obsługi masowej, Matem. Stosow. 5 (1975), 103-127.
 32. M. Jankiewicz, B. Kopociński, Steady-state distributions of piecewise Markov processes, Zastos. Matem. 15(1) (1976), 25-32.
 33. W. Dziubdziela, B. Kopociński, Limiting properties of the k-th record values, Zastos. Matem. 15(2) (1976), 187-190.
 34. W. Dziubdziela, B. Kopociński, Własności graniczne zmiennych losowych dystansowych, Przegl. Statyst. 23(4) (1976), 471-477.
 35. B. Kopociński, On the virtual waiting time in the GI/G/s queue, Bull. Acad. Pol. Sci. Sér. Math. Astr. Phys. 24(9) (1976), 779-782.
 36. B. Kopociński, T. Rolski, a note on the virtual waiting time in the GI/G/s queue, Bull. Acad. Pol. Sci. Sér. Math. Astr. Phys. 25 (12) (1977), 1297-1280.
 37. I. Kopocińska, B. Kopociński, Steady state distributions of queue length in the GI/G/s queue, Zastos. Matem. 16(1) (1977), 39-46.
 38. B. Kopociński, H. Przybysz, Uwaga o strategiach odnowy uprzedzającej, Matem. Stosow. 15 (1979), 75-79.
 39. I. Kopocińska, B. Kopociński, Niezawodność systemów o losowym obciążeniu elementów, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Górnictwo 92 (1979), 157-165.
 40. I. Kopocińska, B. Kopociński, On system reliability under random load of elements, Zastos. Matem. 17(1) (1980), 5-14.
 41. B. Kopociński, Elementary properties of dam processes, Systems Science 8(1) (1982), 45-52.
 42. B. Kopociński, P. R. Parthasaraty, R. Remanaryanan, On total working time of a repaired unit, Zastos. Matem. 18(1) (1983), 1-7.
 43. I. Kopocińska, B. Kopociński, Some characterizations of trasformations in reliability classes, Bull. Acad. Pol. Sci. Math. 31(9-12) (1983), 403-406.
 44. B. Kopociński, Some properties of the emptiness time of a dam, Prob. Math. Statist. 4(1) (1983), 117-121.
 45. B. Kopociński, Some characterization of IFR distributions, Bull. Acad. Pol. Sci. Math. 32(9-10) (1985), 601-605.
 46. I. Kopocińska, B. Kopociński, The DMRL closure problem, Bull. Acad. Pol. Sci. Math. 33(7-8) (1985), 425-429.
 47. J. M. Czaplicki, B. Kopociński, On reliability of a certain elementary safety system, Microelectronics and Reliability, 5(2) (1986), 271-273.
 48. I. Kopocińska, B. Kopociński, On coincidences in renewal streams, Zastos. Matem. 19(2) (1987), 169-180.
 49. B. Kopociński, Some characterizations of exponential distribution, Prob. Math. Statist. 9(2) (1988), 105-111.
 50. B. Kopociński, K. Topolski, Limit distribution of the time of coincidence in renewal streams, Zastos. Matem. 20(1) (1988), 15-21.
 51. I. Kopocińska, B. Kopociński, T. M. Lachowicz, R. Witkowska and J. Luty, How many nuclear genes are involved in respiratory deficiency in Yeast Sacharomyces cerevisiae? Genetics of respiratory enzymes in yeasts. Materials of the International Conference, Karpacz, July 29-August 3, 1990, ed. T. M. Lachowicz, Wroclaw University Press, Wrocław 1990.
 52. B. Kopociński, On the distribution of the longest success-run in Bernoulli trials, Matem. Stosow. 33/34 (1991), 3-13.
 53. B. Kopociński, Problem 267, Statistica Neerlandica, 45 1 (1991), 67.
 54. I. Kopocińska and B. Kopociński, On extreme gap in the renewal processes, Zastos. Matem. 21(2) (1991), 127-136.
 55. B. Kopociński, On extreme gap in multivariate Poisson process, Zastos. Matem. 21(2) (1991), 137-141.
 56. I. Kopocińska and B. Kopociński, A new proof of generalized theorem of Irving Weiss, Periodica Mathematica Hungarica 25(1) (1992), 27-30.
 57. B. Kopociński and T. M. Lachowicz, Estimation of relative gene size of yeast mutants, Genetica Polonica 34(2) (1993), 1-9.
 58. B. Kopociński and T. M. Lachowicz, a probabilistic approach to the analysis of the frequency of diploid formation in yeast ( Sacharomyces cerevisiae) mating, Microbiol. Zhurn. 56(6) (1994), 3-16.
 59. T. M. Lachowicz, I. Kopocińska, B. Kopociński and D. Dziadkowiec, Population dynamics in the co-culture of Shigella flexneri 1b original strain and its antigenic 3b mutant carrying a prophage, Microbios 83 (1995), 89-106.
 60. W. Doroszkiewicz, B. Kopociński and T. Lachowicz, Mechanism of antigenic variation in Shigella flexneri bacilli. III. Complement sensitivity of S. flexneri 1b strains and their 3b variants selected either as Lac+ recombinants or phage F2 resistant mutants, Arch. Immunol. Ther. Exp. 43 (1995), 67-72.
 61. I. Kopocińska and B. Kopociński, Statistical analysis of the probability distribution function of gene size, Proceedings of the First National Conference on Application of Mathematics to Biology and Medicine, Zakopane, September 26-29, 1995, 43-48.
 62. B. Kopociński, The largest square of sucesses covering the origin for Bernoulli trials on the lattice, Statistica Neerlandica 9(1) (1995), 31-39.
 63. B. Kopociński, Nieuczciwy znalazca; matematyzacja pewnego zagadnienia z życia codziennego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nauczanie Matematyki, 711 (1995), 7-10.
 64. W. Doroszkiewicz, B. Kopociński and T. M. Lachowicz, An Attempt of mathematical modeling of protecting activities of specific lipopolysacharides against bactericidal activity of complement, Proceedings of the Second National Conference on Application of Mathematics to Biology and Medicine, Ko¶cielisko, September 24-27, 1995, 31-36.
 65. W. Doroszkiewicz, T. M. Lachowicz and B. Kopociński, Mathematical modelling of bactericidal activation of bovine serum by Shigella flexneri rods, Algebra and Stochastic Methods 15 (1995), 271-282.
 66. B. Kopociński, Problem 336, Statistica Neerlandica 51(2) (1997), 256.
 67. B. Kopociński, Strategie minimaksowe i niezmiennicze w pewnej grze dwuosobowej o sumie zero, Przegl. Statyst. 44(1), (1997), 47-54.
 68. I. Kopocińska, B. Kopociński and A. Okulewicz, Mixed negative binomial distributions in analysis of the number of parasitic nematodes in blackbird (Turdus merula L.), Proceedings of the III National Conference on Applications of Mathematics in Biology and Medicine, Mądralin, September 16-19, 1997, 25-31.
 69. B. Kopociński, T. M. Lachowicz, J. Niedbach and Z. Kawa, Modelling of population dynamics in batch and continuous cultures of Shigella flexneri 3b serovar lysogenic for a plaque-less phage, and S. Flexneri 1b serovar which is sensitive to it, Cellular & Molecular Biology Letters 2 (1997), 265-276.
 70. B. Kopociński, T. M. Lachowicz and J. Niedbach, Modelling of dynamics of continuous mixed cultures, Proceedings of the IV National Conference on Applications of Mathematics in Biology and Medicine, Zwierzyniec, September 15-18, 1998, 62-69.
 71. B. Kopociński, E. Lonc and M. Modrzejewska, Fitting a bivariate negative binomial model to the distribution of birth lice (Phthiraptera, Mallophaga) parasitising the pheasant (Phasianus colchicus L.), Acta Parasitologica, 43(2) (1998), 81-85.
 72. B. Kopociński, Multivariate negative binomial distributions generated by multivariate exponential distributions, Zastos. Matem. 25(4) (1999), 463-472.
 73. B. Kopociński, Random errors in analysis of population growth, Matem. Stosow. 41 (1999), 7-19.
 74. B. Kopociński, Składowe wyniku meczu w lidze piłkarskiej, Wyzwania i Dylematy Statystyki XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000, 112-127.
 75. I. Kopocińska, B. Kopociński, A. Okulewicz, Probabilistic models applicable to the description of the number of nematodes parasiting the birds, Proceedings of the Seventh National Conference on Applications of Mathematics in Biology and Medicine, Zawoja, September 25-28, 2001, 103-110.
 76. B. Kopociński, Unfinished league season of football, Demonstratio Mathematica, 34(2) (2001), 461-468.
 77. B. Kopociński, Components of the game result in a football league, Appl. Math. 28 (2001), 1-18.
 78. B. Kopociński, Modelowa matematyczne wyników ligi piłki nożnej, (Mathematical modelling of results of a football league), Człowiek i Ruch (Human Movement) 1(3) (2001), 129-134.
 79. B. Kopociński, Modelowanie ligi koszykówki, Matem. Stosow. 2(2) (2001), 1-10
 80. I. Kopocińska, B. Kopociński, Sampling with replacement depended upon size, Proceedings of the Seventh National Conference on Applications of Mathematics in Biology and Medicine, Łajs, September 25-28, 2002, 83-87.
 81. J. Dembiński, B. Kopociński, Składowe wyniku meczu w lidze koszykówki, Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, VI Międzynarodowy Kongres Naukowy, Warszawa, 6-9 czerwca 2002.
 82. J. Dembiński, B. Kopociński, Modelowa przebiegu meczu koszykówki, Człowiek i Ruch (Human Movement), 2(8) (2003), 11-15.
 83. B. Kopociński, Random split of the interval [0,1], Appl. Math., 31(1) (2004), 97-106.
 84. J. Dembiński, B. Kopociński, Study of synergy in basketball with uncorrelated factors in blocks of variables, Proceedings of the Tenth National Conference on Applications of Mathematics in Biology and Medicine, ¶więty Krzyż, September 22-25, 2004, 25-30.
 85. J. Dembiński, I. Kopocińska, B. Kopociński, Two tests for synergy of player in basketball games, International Journal of Computer Science in Sport, 5(1) (2006), 41.
 86. J. Dembiński, I. Kopocińska, B. Kopociński, Two tests for synergy of player in basketball games, Proceedings of the Twelfth National Conference on Applications of Mathematics in Biology and Medicine, Koninki, September, 26-29, 2006, 41-45.
 87. I. Kopocińska, B. Kopociński, cummulative processes in basketball games, Appl. Math., 33(1) (2006), 51-59.
 88. I. Kopocińska, B. Kopociński, Maximum length of series in a Markovian binary sequences with an application to the description of basketball games, Appl. Math., 33(1) (2006), 61-69.
 89. I. Kopocińska, B. Kopociński, Zagadnie Steinhausa o szacowaniu strat wojennych na podstawie analizy nekrologów prasowych, Matem. Stosow., 8(49) (2007), 155-161.
 90. B. Kopociński, Modelling rope reliability, Complex Systems, 18(2009), 245-253.  Noty przeglądowe, recenzje

 91. B. Kopociński, J. Łukaszewicz, Zagadnienia teorii obsługi masowej, odnowy i niezawodności, [rozdział w: E. Marczewski (Redaktor), Rola matematyki w poznawaniu i kształtowaniu świata zewnętrznego, Nauka Polska 3 (1971), 1-36, 19-26.
 92. B. Kopociński (recenzja), B. W. Gniedenko, I. N. Kowalenko, Wstęp do teorii obsługi masowej Warszawa 1971, Wiadom. Matem. 16 (1973), 159-161.
 93. B. Kopociński, J. Łukaszewicz, Stefan Zubrzycki (26. III. 1927-18. XII. 1968), Wiadom. Matem. 13 (1971), 57-65.
 94. B. Kopociński, J. Łukaszewicz, Stefan Zubrzycki (26. III. 1927-18. XII. 1968), Colloq. Math. 24 (1972), 275-283.
 95. B. Kopociński (recenzja), L. T. Kubik, Rachunek prawdopodobieństwa, Warszawa 1973, Wiadom. Matem. 17 (1975), 243-244.
 96. W. Dziubdziela, B. Kopociński, Oszacowania niezawodności systemów, Matem. Stosow. 15 (1979), 61-73.
 97. B. Kopociński, Klasy funkcji niezawodności, Matem. Stosow. 23 (1984), 37-54.
 98. B. Kopociński, Stefan Zubrzycki, Uczeni Wrocławscy (1945-1979), Ossolineum, Wrocław 1980, 158-160.
 99. B. Kopociński (recenzja), I. Koźniewska, M. Włodarczyk, Modele odnowy, niezawodności i obsługi masowej, Warszawa 1978, Wiadom. Matem. 22(2) (1980), 336.Podręczniki

100. I. Kopocińska, B. Kopociński, Wykłady z teorii kolejek, odnowy i niezawodności, Skrypt WSE we Wrocławiu, Wrocław 1971, 178 str.

101. B. Kopociński, Zarys teorii odnowy i niezawodności, PWN, Warszawa 1973, 381 str.

102. B. Kopociński, Niezawodność i obsługa masowa, Rozdział 33, Poradnik Inżyniera: Matematyka, t. II, WNT 1987, 538-588.Popularyzacja matematyki

103. B. Kopociński, Paradoks trzech zmiennych losowych, Delta 6 (102) 1982, 15.

104. B. Kopociński, Paradoks czasu czekania, Delta 2 (122) 1984, 10.

105. B. Kopociński, Losowanie ze wspomaganiem, Delta 3 (183) 1989, 3.

106. B. Kopociński, Czy bukmacher może przyjmować zakłady od samego siebie?, Delta 6 (193) 1990, 10.

107. B. Kopociński, Czy sukcesy chodzą parami?, Delta 5 (240) 1994, 1-3.

108. B. Kopociński, Modele tankowania etyliny E95. Próba matematyzacji problemu z życia codziennego, Matematyka 1 (257), (1996), 6-10.

109. B. Kopociński, Probabilistyka w życiu codziennym, Delta 12 (307) 2000, 10-11.

110. B . Kopociński, Losowe prognozy pogody, Delta 1 (308) 2000, 1.

 1. B. Kopociński, Urodzenia w parafii świrskiej - nieco więcej szczegółów, Spotkania Świrzan 1 (51), 2003, 10-11.
 2. B. Kopociński, Eksperymenty przy urnie, Delta 9 (364) 2004, 7.
 3. B. Kopociński, Jestem za, a nawet przeciw (Próba matematycznego modelowania sposobu myślenia Lecha Wałęsy), Matem. Stosow., 5 (46) (2004), 32-36.
 4. B. Kopociński, Czy pani prezydentowa będzie lepszym prezydentem od pana prezydenta, Matem. Stosow., 6 (47) (2005), 87-88.