zdjecieFot. Joanna Drankowska, 1973.


Prof. dr hab.
Ilona Kopocińska
Profesor nadzwyczajny

Pokój w IM 514, tel. 3757-454.
E-mail: Ilona.Kopocinska(at)math.uni.wroc.pl
Doktorat: 1966, Uniwersytet Wroc³awski.
Habilitacja: 1972, Uniwersytet Wroc³awski.
Tytu³ profesora: 1988.