Arytmetyka Teoretyczna
Institute of Mathematics
University of Wrocław
Pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław, Poland
e-mail: ivanov@math.uni.wroc.pl 
tel.: -48-71-375 74 05, fax.: -48-71-375 74 29 
http://www.math.uni.wroc.pl/`ivanov

Wykład "ALGEBRA" na Pol¦l, rok 1, semestr letni 2015/16 :

Lista 1 "pdf"

Wymagania: Algebra

OPIS: Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych zagadnień i metod teorii liczb, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pier¶cienie liczbowe i pewne standardowe zastosowania. Wykład jest skierowany głównie do sekcji nauczycielskiej.


Program

 1. Lista 1 LICZBY NATURALNE. AKSJOMAT INDUKCJI "pdf"

 2. Lista 2 LICZBY CAŁKOWITE. ALGORYTM EUKLIDESA. LICZBY PIERWSZE "pdf"

 3. Lista 3 TWIERDZENIE CZEBYSZEWA O LICZBACH PIERWSZYCH

 4. Lista 4 STANDARDOWE FUNKCJE ARYTMETYCZNE "pdf"

 5. Lista 5 RÓWNANIA DIOFANTYCZNE. "pdf"

 6. Lista 6 KONGRUENCJE. "pdf"

 7. Lista 7 TWIERDZENIE EULERA. ZASTOSOWANIA W KRYPTOGRAFII "pdf"

 8. Lista 8 DWIE KONSTRUKCJE CIAŁA LICZB RZECZYWISTYCH "pdf"

 9. Lista 9 ROZWINIĘCIA LICZB RZECZYWISTYCH PRZY PODSTAWIE g>1

 10. Lista 10 UŁAMKI ŁAŃCUCHOWE. TWIERDZENIE O NAJLEPSZEJ APROKSYMACJI

 11. Lista 11 LICZBY ZESPOLONE. ARYTMETYKA PIER¦CIENI R[X] i C[X]

 12. Lista 12 PIER¦CIENIE I CIAŁA LICZBOWE. LICZBY ALGEBRAICZNE I PRZESTĘPNELiteratura:
 • W.Sierpiński, "Arytmetyka teoretyczna", Warszawa, PWN
 • W. Więsław, "Grupy, pier¶cienia, ciała", UWR, 1977
 • N.Koblitz, "Algebraiczne aspekty kryptografii", WNT

IWANOW